Preasráitis

Tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha um Thráma dar teideal: A Trauma System for Ireland

Report of the Trauma Steering Group, A Trauma System for Ireland

Is é atá i gceist le mórthráma ná gortuithe casta a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le míchumas fadtéarmach nó le bás. Meastar go gcuireann mórthráma as do 1,600 othar in Éirinn gach bliain. Cé gur líon beag é sin ós rud é go gcuirtear breis agus 1.1 milliún duine isteach i Rannóga Éigeandála gach bliain, is bunriachtanas é go bhfaigheann na hothair sin an cúram ceart san áit cheart a luaithe a chuirtear isteach iad.  Mar sin féin, tá comhdhearcadh coitianta ann gurb amhlaidh, i gcomparáid leis na caighdeáin idirnáisiúnta chomhaimseartha i gcúram tráma, gur lag atá an dóigh a mbainistímid othair a bhfuil roinnt gortuithe orthu.

Mar atá an scéal faoi láthair, mar shampla, is féidir le hothair dul chuig ospidéal géarmhíochaine ar bith, beag beann ar an méid eolais agus taithí ar thráma atá ann san ospidéal sin. Is eol dúinn gur minic is gá othair a aistriú chuig ospidéal eile chun cúram deifnídeach dá gcuid gortuithe a fháil. Tarlaíonn sé in amanna go gcruthaíonn sé sin moilleanna ar chinntí a dhéanamh agus ar chóireáil a chur ar fáil, rud ar féidir leis a bheith ina chúis le torthaí níos measa agus míchumas nó bás a bhí inchoiscthe. Tá fianaise shoiléir ann ar leibhéal náisiúnta go mbaineann laghdú ar bhás agus ar mhíchumas le córas tráma a thabhairt isteach.

Is é an fhís do chóras náisiúnta tráma a leagtar amach i dTuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha um Thráma dar teideal A Trauma System for Ireland ná go ndéanfar básanna neamhriachtanacha a chosc, míchumas a laghdú agus feabhas suntasach a chur ar an dóchúlacht go mbeidh an téarnamh is iomláine is féidir ar an othar.