Preasráitis

Tionólann an Roinn Sláinte cruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta um Éigeandáil Sláinte Poiblí

Thionóil an Roinn Sláinte cruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta um Éigeandáil Sláinte Poiblí tráthnóna. Bhí Príomh-Oifigeach Míochaine na Roinne Sláinte mar chathaoirleach ar an gcruinniú.

Is é an Fhoireann Náisiúnta um Éigeandáil Sláinte Poiblí an fóram le haghaidh an t-idirphlé idir an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a bhainistiú le linn na gcéimeanna pleanála agus freagartha d’aon teagmhas sláinte poiblí lena mbaineann tábhacht náisiúnta.

Pointí tábhachtacha a tugadh ar aird ag an gcruinniú:

 • Is é fliú A(H3) an víreas fliú is iomadúla atá á scaipeadh.
 • Lean an líon daoine a bhí á gcur san ospidéal de bharr fliú agus ráigeanna fliú de bheith ag méadú.
 • Bhain formhór na ráigeanna le saoráidí cúraim chónaithe/ospidéil phobail, ag dul i bhfeidhm ar dhaoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine go háirithe.
 • Tá sé fiúntach fós d’oibrithe cúram sláinte agus do ghrúpaí i mbaol vacsaíniú a fháil le linn an gheimhridh seo.
 • Tháinig feabhas ar rátaí vacsaínithe i measc grúpaí i mbaol ach is cúis díomá í go bhfuil siad íseal i measc oibrithe cúram sláinte fós.
 • Thosaigh víris fliú, go háirithe fliú A(H3N2), ag scaipeadh in Éirinn go luath sa seisiún geimhridh seo.

Chomh maith leis sin:

Moltar vacsaíniú go mór:

 • do dhaoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine
 • do dhaoine ag a bhfuil fadhb mhíochaine fhadtéarmach amhail diaibéiteas nó galar croí, duáin, scamhóige nó néareolaíoch
 • do dhaoine ag a bhfuil córas imdhíonachta lagaithe mar gheall ar ghalar nó ar chóireáil
 • do dhaoine ag a bhfuil Innéacs Corpmhaise os cionn 40
 • do mhná torracha (ag céim ar bith le linn toirchis)
 • do dhaoine a chónaíonn i dtithe altranais agus in institiúidí eile fadfhanachta
 • do dhaoine a bhíonn i ndlúth-theagmháil le héanlaith, le héanlaith uisce nó le muca
 • d’oibrithe cúram sláinte
 • do chúramóirí

Tabharfaidh sainghrúpa atá comhdhéanta de FSS, den tSeirbhís Tagartha Náisiúnta maidir le Víris agus den Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faisnéis do na meáin amárach agus ar bhonn seachtainiúil le linn na tréimhse fliú.