Preasráitis

Tionólann an Chomhairle Chomhairleach um Chur Chun Feidhme Sláintecare an chéad chruinniú dá cuid

Cloch mhíle an-tábhachtach i gcur chun feidhme Sláintecare is ea bunú na Comhairle Comhairlí um Chur Chun Feidhme Sláintecare – an tAire Harris

Ag labhairt dó inniu (Dé Céadaoin) ag an gcéad chruinniú de chuid na Comhairle Comhairlí um Chur Chun Feidhme Sláintecare, dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, go bhfuil bunú na Comhairle ar cheann de na clocha míle is tábhachtaí sa chlár Sláintecare a chur chun feidhme.  Tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht agus comhairle d’Oifig an Chláir Sláintecare maidir le gach gné den chlár athchóirithe.

Agus é ag labhairt os comhair na gcomhaltaí nuacheaptha den Chomhairle, dúirt an tAire Harris, “Cloch mhíle an-tábhachtach i gcur chun feidhme Sláintecare is ea an lá inniu. Imreoidh an Chomhairle Chomhairleach um Chur Chun Feidhme Sláintecare, agus a cuid comhaltaí, ról tábhachtach i rath an tionscnaimh a áirithiú.”

“Is ríluachmhar a bheidh an chomhairle agus an cheannaireacht a gheofar ó na comhaltaí den Chomhairle. Ní éireoidh le Sláintecare ach amháin i gcás go n-oibreoidh gach duine le chéile, lena n-áirítear polaiteoirí, an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, baill foirne ar gach leibhéal den tseirbhís agus an pobal.”

“Is é Sláintecare an t-aon chlár athchóirithe amháin atá againn agus ní mór dúinn an clár a sheoladh i gceart.”

Agus é ag guí gach rath ar an gComhairle, dúirt an tAire Harris, “Ag obair dó faoi chathaoirleacht ag an Dr Tom Keane, tá muinín agam go ndéanfaidh an grúpa rannchuidiú suntasach maidir lenár seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a athchóiriú, agus ba mhaith liom aon tacaíocht a theastaíonn uathu a thairiscint don Chathaoirleach agus do na comhaltaí.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Ceapadh 23 chomhalta chuig an gComhairle Chomhairleach ar feadh tréimhse 3 bliana dar tús an 24 Deireadh Fómhair 2018.

Déanfaidh an Dr Tom Keane cathaoirleacht ar an gComhairle.

Tá sonraí faoi chomhaltas na Comhairle, a téarmaí tagartha agus lánbheathaisnéisí a cuid comhaltaí ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.