Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an seachtú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an seachtú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 14 Nollaig 2017.

Bhí an clár oibre agus an díospóireacht dírithe ar an anailís ar an staid reatha, ar na gníomhartha atá á ndéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun freastal ar othair atá i mbaol, agus ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE.

Aithníodh lena linn gurb amhlaidh, ó tionóladh an chéad chruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 02 Samhain, gur neartaigh FSS an struchtúr náisiúnta rialachais um chur chun feidhme atá ar bun aige, go bhfuil sé ag tabhairt tuairisc níos cuimsithí ar an scagthástáil agus gur shainaithin sé bearnaí sna socruithe rialachais um ionfhabhtú a chosc agus a rialú ar leibhéal na nGrúpaí Ospidéal agus na nEagraíochtaí Sláinte Pobail.

Tá tuilleadh faisnéise ag teastáil chun léargas cuimsitheach náisiúnta a thabhairt ar scála CPE, ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh scagthástála de, ar an acmhainn freagartha atá ann agus ar an dóigh a bhfuil gníomhartha á gcur chun feidhme chun freagairt do bhearnaí.  Tugadh faoi deara go bhfuil tuilleadh oibre ag teastáil ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil chun freagairt chuimsitheach a chinntiú. Thug FSS le fios go bhfuil tús áite á thabhairt ar leibhéal oibríochta don rialachas agus don scagthástáil.

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tseachtain ón 4 Nollaig go dtí an 10 Nollaig 2017, aimsíodh 19 n-othar nua ar a bhfuil CPE.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.