Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an 9ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an naoú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 04 Eanáir 2018.

Díríodh lena linn ar an eolas is déanaí a fháil ón bhFoireann Cur Chun Feidhme, ar bhallraíocht agus obair an tSainghrúpa agus ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE.

Thug an Fhoireann Cur Chun Feidhme an t-eolas is déanaí ar an gcomhfhreagras a eisíodh chuig na Príomhfheidhmeannaigh ar na Grúpaí Ospidéal an 22 Nollaig maidir le cur chun feidhme na gceanglas scagthástála. Iarradh deimhniú gur cuireadh scagthástáil chun feidhme i limistéir chúraim chriticiúil agus i mbardaí haemaiteolaíochta agus trasphlandaithe, agus cuirfear tuarascáil stádais ina leith sin ar fáil don Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ag an gcéad chruinniú eile dá cuid an 11 Eanáir 2018.

Tá an Sainghrúpa le bailchríoch a chur go luath ar a athbhreithniú ar an doiciméad “Ceanglais maidir le hothair a scagthástáil i gcomhair CPE san earnáil ospidéal géarmhíochaine” agus ar an dréachtdoiciméad “Treoir maidir le hidirghabhálacha CPE le haghaidh tarchur CPE a rialú san earnáil ospidéal géarmhíochaine” ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cuirfidh an Sainghrúpa an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ar an eolas faoi thoradh an athbhreithnithe sin ag an gcéad chruinniú eile.  Foilseofar sonraí faoi bhallraíocht an ghrúpa ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tseachtain ón 18 Nollaig go dtí an 24 Nollaig 2017, aimsíodh naonúr othar nua ar a bhfuil CPE. Aimsíodh deichniúr othar nua ar a bhfuil CPE sa tseachtain ina dhiaidh sin ón 25 Nollaig go dtí an 31 Nollaig.  Cuirfear figiúirí don bhliain 2017 ar fad ar áireamh i dtuarascáil náisiúnta faireachais atá le foilsiú faoi dheireadh mhí Eanáir 2018.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach tiomnaithe ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH