Preasráitis

Tagann an tAire Corcoran Kennedy le chéile leis an Aire Jiao Hong

Tháinig Marcella Corcoran Kennedy TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, le chéile inniu leis an Aire Jiao Hong, an Leas-Aire le freagracht as Údarás Bia agus Drugaí na Síne (CFDA).

“Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh an Aire Jiao agus roimh na saineolaithe ó CFDA go hÉirinn. Tá spéis ar leith ag an toscaireacht san earnáil feistí leighis agus is sárdheis é seo chun caidreamh a dhoimhniú idir an dá thír ina leith sin. Cuireann an earnáil feistí leighis luach ollmhór le geilleagar na hÉireann agus, le deich mbliana anuas, tá méadú faoi cheathair tagtha ar luach na n-onnmhairí as Éirinn, agus é ag méadú go €12.6 billiún in aghaidh na bliana.  Is ann do mhargadh domhandaithe le haghaidh feistí liachta agus, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go n-oibríonn údaráis rialála in Éirinn agus sa tSín le chéile ar mhaithe leis an tsláinte phoiblí. Táim ag súil le dul i mbun plé ar chomhoibriú amach anseo idir Éire agus an tSín agus ar fheabhas a chur ar theagmháil agus ar idirghníomhú leis an earnáil feistí leighis in Éirinn,” arsa an tAire Corcoran Kennedy inniu.

Ar maidin, buailfidh an tAire Jiao agus an toscaireacht ó CFDA le hionadaithe ón Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA). Is é an HPRA an t-údarás inniúil le haghaidh cógas agus feistí leighis in Éirinn.  Buailfidh an toscaireacht le hionadaithe ó Fhiontraíocht Éireann (FÉ) agus le Gníomhaireacht Forbartha Tionscail (GFT) Éireann freisin. Díreofar sna cruinnithe sin ar an gcóras rialála le haghaidh Feistí Leighis san AE agus ar fhéidearthachtaí a pléadh cheana le haghaidh comhoibrithe idir Éire agus an tSín.

Tabharfaidh an tAire Jiao agus an toscaireacht cuairt ar Ionad Medtronic agus ar Ionad Aerogen i nGaillimh amárach.   Ina dhiaidh sin, beidh Fiontraíocht Éireann ina hóstach don toscaireacht ar cuairt san Ionad Taighde in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Ag labhairt di faoin gcruinniú déthaobhach, dúirt an tAire Corcoran Kennedy go mbeadh sé chun tairbhe do chuideachtaí Éireannacha a onnmhairíonn feistí leighis chuig an tSín trí eolas a chothú ar CFDA agus trí theagmháil a fhorbairt leis.

 

CRÍOCH