Preasráitis

Tá sé tábhachtach go ndéantar breithniú iomlán ar thuarascáil an Tionóil Saoránach ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, dar leis an Aire Harris

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil sé tábhachtach go ndéantar breithniú iomlán ar thuarascáil deiridh an Tionóil Saoránach ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht.

Foilsíodh an tuarascáil inniu.

Dúirt an tAire Harris: “Bhunaigh an Rialtas an Tionól Saoránach ar aon dul leis an ngealltanas a thug sé sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go ndéanfadh sé roinnt ábhar a bhreithniú, lena n-áirítear athchóiriú bunreachta.  Faoi théarmaí tagartha an Tionóil, tugadh treoir dó an tOchtú Leasú ar an mBunreacht (Airteagal 40.3.3) a bhreithniú ar an gcéad dul síos. Cuirfear na tátail ar an ábhar faoi bhráid Thithe an Oireachtais lena bplé tuilleadh acu.

“Tá tuarascáil an Tionóil foilsithe anois agus ba mhaith liom na baill den Tionól a mholadh as a gcuid oibre. Is é Coiste Speisialta Oireachtais a bhreithneoidh an tuarascáil. Iarrfar ar an gCoiste a chuid tátal agus moltaí a thuairisciú don dá Theach den Oireachtas laistigh de thrí mhí tar éis a chéad chruinnithe phoiblí.  Beidh deis ag na Comhaltaí den Dáil agus den Seanad ansin díospóireacht a dhéanamh ar an ábhar sula ndéanfadh an Rialtas breithniú deiridh.

“Tá sé an-tábhachtach anois go gcuireann an Comhchoiste Speisialta um an Ochtú Leasú tús lena chuid oibre ar mholtaí an Tionóil Saoránach a scrúdú. Is ábhar é sin nach mór dúinn déileáil leis go dearfa mar thír. Caithfidh díospóireacht mheasúil a bheith ann agus táim ag iarraidh go léireoimid go bhfuilimid in ann na hábhair a phlé ar bhealach measúil. Ba mhaith liom a bheith ar an Aire a dhéanann cur i láthair ar an reachtaíocht a theastaíonn chun an reifreann tábhachtach seo a reáchtáil in 2018.”