Preasráitis

Tá sé tábhachtach go ndéanfar breithniú iomlán anois ar an tuarascáil ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, dar leis an Aire Harris

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur inniu (Dé Céadaoin) roimh an tuarascáil ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, agus é ag rá gur gá breithniú iomlán a dhéanamh anois ar na moltaí atá inti.

Agus é faoi chathaoirleacht ag an Seanadóir Catherine Noone, cuireadh an Comhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht ar bun chun breithniú a dhéanamh ar an tuarascáil agus na moltaí ón Tionól Saoránach.

Dúirt an tAire Harris, “Ba mhaith liom na comhaltaí den Choiste a mholadh ar a gcuid oibre agus buíochas a ghabháil leo go léir as an rannchuidiú a rinne siad. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis an Seanadóir Noone as an dóigh chothrom shocair ar chaith sí leis an tsaincheist seo mar Chathaoirleach. Rinne an Coiste jab den scoth, agus is fiú mionscrúdú a dhéanamh ar an tuarascáil deiridh uaidh. Tá sé tábhachtach go dtógfaimid an t-am chun na moltaí a chíoradh agus chun díospóireacht iomlán a dhéanamh ar an ábhar san Oireachtas go luath sa Bhliain Nua.”

Dúirt an tAire freisin, “Tá an Roinn Sláinte ag obair ar shainaithint a dhéanamh ar na chéad chéimeanna nós imeachta eile is gá a dhéanamh sa phróiseas. Tosóidh mo chuid oifigeach ar thograí reachtacha a fhorbairt bunaithe ar na moltaí ón gComhchoiste, i gcás go gcinnfidh an Rialtas reifreann a thionól ar Airteagal 40.3.3. Le linn na hoibre sin, tabharfar aghaidh ar gach ceann de na saincheisteanna a tháinig an Coiste anuas.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Harris, “Is saincheist é seo nach mór dúinn déileáil léi go dearfa mar thír anois. Tá sé an-tábhachtach go ndéanfaimid breithniú agus machnamh iomlán ar na moltaí ón gComhchoiste. Táim ag tnúth le díospóireacht chuiditheach láidir a dhéanamh ar an ábhar san Oireachtas, ach is gá gur díospóireacht mheasúil a bheidh ann. Táim ag iarraidh go léireoimid go bhfuilimid in ann na saincheisteanna seo a phlé ar bhealach measúil.”

CRÍOCH