Preasráitis

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ag teacht le chéile inniu leis an Aire Bi Jingquan, an tAire le freagracht as Údarás Bia agus Drugaí na Síne

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ag teacht le chéile inniu leis an Aire Bi Jingquan, an tAire le freagracht as Údarás Bia agus Drugaí na Síne.

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire Varadkar: “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh an Aire Bi agus roimh na saineolaithe ó Údarás Bia agus Drugaí na Síne go hÉirinn. Is sárdheis é seo caidreamh a dhoimhniú idir an dá thír. Tá margadh domhandaithe ann le haghaidh táirgí cógaisíochta agus bia agus tá sé tábhachtach go n-oibríonn údaráis rialála in Éirinn agus sa tSín le chéile ar mhaith leis an tsláinte phoiblí. Díreofar sa díospóireacht seo ar chomhoibriú amach anseo idir Éirinn agus an tSín agus ar fheabhas a chur ar theagmháil agus ar idirghníomhú leis na hearnálacha bia, cógaisíochta agus feistí leighis in Éirinn.”

Thug an tAire Bi agus an toscaireacht ó Údarás Bia agus Drugaí na Síne (CFDA) cuairt ar mhonarcha dhéantúsaíochta Pfizer i gCluain Dolcáin ar maidin. Ina dhiaidh sin, d’óstáil Fiontraíocht Éireann an toscaireacht ón tSín ag an Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint Bithphróiseála sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Tabharfaidh an toscaireacht cuairt ar Theach Laighean um thráthnóna. Tar éis dóibh turas treoraithe a fháil, tiocfaidh an tAire Bi, an tAmbasadóir Xu agus an toscaireacht ón CFDA le chéile leis an Aire Varadkar agus le hoifigigh shinsearacha ón Roinn Sláinte, ón Údarás Rialála Táirgí Sláinte agus ó Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann. Is é is aidhm don chruinniú plé a dhéanamh ar na córais rialála atá i bhfeidhm sna hearnálacha bia agus cógaisíochta.

Dúirt an tAire Varadkar go mbeadh an cruinniú déthaobhach sin chun tairbhe do chuideachtaí Éireannacha a onnmhairíonn bia, táirgí cógaisíochta agus feistí leighis chuig an tSín trí eolas a chothú ar Údarás Bia agus Drugaí na Síne agus trí theagmháil a fhorbairt léi.

CRÍOCH