Preasráitis

Tá Éire le hobair le tíortha eile AE chun cógais nua a áirithiú ar phraghas réasúnta d’othair Éireannacha

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, Dearbhú Vaileite a shíniú inniu in éineacht leis an Spáinn, leis an Iodáil, leis an nGréig, leis an bPortaingéil, leis an gCipir, le Málta agus leis an Rómáin. Síníodh an Dearbhú ag an 3ú Cruinniú Comhchéime d’Airí Sláinte an Aontais Eorpaigh (AE) agus do Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus Cinn ar chuideachtaí cógaisíochta atá lonnaithe san Eoraip.

Tá an Dearbhú ag teacht leis an gcuspóir atá á lua ag an Aire ó theacht isteach san oifig dó, is é sin, obair i gcomhar le tíortha eile chun cógais a chur ar fáil d’othair ar phraghsanna réasúnta.

Tá sé comhaontaithe ag na tíortha go n-oibreoidh siad le chéile chun teacht ar bhealaí chun rochtain a rathú ar chógais nua d’othair.

Cuirfear Coiste Teicniúil ar bun agus beidh an chéad chruinniú dá chuid ar siúl i mí an Mheithimh. Amharcfaidh an grúpa sin ar aon réimsí atá ann inar féidir leo obair i gcomhar le chéile, lena n-áirítear comhroinnt faisnéise, scanadh léaslíne, idirbheartaíocht fhéideartha ar phraghsanna agus comhsholáthar.

Ag labhairt dó ó Mhálta sa tráthnóna, dúirt an tAire Harris, ‘Ó theacht isteach san oifig dom, tá sé feicthe agam le mo shúile féin an deacracht a bhíonn ag ár seirbhís sláinte agus, rud ba thábhachtaí fós, an deacracht a bhíonn ag othair maidir le cógais nua a rochtain ar phraghas réasúnta. Gné lárnach d’aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo is ea comhar idirnáisiúnta. Tá Dearbhú Vaileite ina chéim nithiúil chun tosaigh ina leith sin. Leanfaidh Éire le leas a bhaint as an mbeart seo agus as an gcaidreamh atá ar bun againn le Ballstáit eile chun a áirithiú gur féidir le hothair Éireannacha cógais nuálacha a rochtain ar phraghas réasúnta.’

CRÍOCH