Preasráitis

Tá an tAire Harris sa Bhruiséil inniu chun an Breatimeacht agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a phlé

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, sa Bhruiséil inniu chun teacht le chéile le Vytenis Andriukaitis, Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Shláinte agus Sábháilteacht Bia, chun roinnt saincheisteanna a bhaineann leis an tsláinte a phlé, lena n-áirítear na hiarmhairtí a bheidh ag an mBreatimeacht don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Tá sé beartaithe ag an Aire freisin leas a bhaint as an gcruinniú leis an gCoimisinéir chun leanúint le brú a chur ar na Ballstáit d’AE obair le chéile maidir le praghsáil drugaí agus le rochtain ar dhrugaí nua.

Tagann an cruinniú seo leis an gCoimisinéir Andriukatis sna sála ar chruinniú idir an tAire Sláinte agus an tOllamh Rasi, Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta, i gceanncheathrú na Gníomhaireachta i Londain an 23 Eanáir. Mar gheall ar an ról ríthábhachtach atá ag an nGníomhaireacht maidir leis an tsláinte phoiblí, tá rún ag an Aire aird an Choimisinéara Andriukaitis a tharraingt ar a thábhachtaí atá sé teacht ar shuíomh lena gcumasófar don Ghníomhaireacht an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil agus an difear is lú is féidir a dhéanamh dá gnáthghnó.

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire, “Táim ag tnúth le teacht le chéile leis an gCoimisinéir Andriukaitis inniu agus lena bhfuil i ndán don Ghníomhaireacht tar éis an Bhreatimeachta a phlé leis. Tá súil agam go bhfaighidh mé deis forbhreathnú a thabhairt ar roinnt de na tairbhí a d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht, a fostaithe agus teaghlach a fostaithe a bhaint as Baile Átha Cliath, agus táim ag tnúth le tuilleadh oibre a dhéanamh leis an gCoimisinéir ina leith sin nuair a chuirfear tús leis an bpróiseas roghnúcháin”.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí – Maidir leis an tairiscint chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a óstáil

Cuireadh grúpa idir-rannach/idirghníomhaireachta ar bun a bhfuil sé de dhualgas air togra mionsonraithe a ullmhú chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh nua don Ghníomhaireacht.

– D’íoslaghdódh aistriú chuig Baile Átha Cliath an difear a dhéanfaí do ghnáthghnó na Gníomhaireachta, rud a chinnteodh cosaint leanúnach shaoránaigh AE agus a chuirfeadh na tionscail a rialálann sí iad ar a suaimhneas.

– Ba cheart go mbeadh Baile Átha Cliath ina rogha an-tarraingteach do bhaill foirne na Gníomhaireachta agus dá dteaghlach agus go gcabhródh aistriú chuig an gcathair leis an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil.

– Is suíomh ina labhraítear Béarla é Baile Átha Cliath agus tá Béarla ar an teanga oibre sa Ghníomhaireacht agus sa tionscal cógaisíochta.

– Bheadh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, rialálaí leigheasanna na hÉireann, in ann tacaíocht láidir a thabhairt don Ghníomhaireacht.