Preasráitis

Tá an tAire Harris le teacht le chéile lena chomhghleacaithe Eorpacha i Liospóin maidir le praghsáil drugaí

Freastalóidh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ar chruinniú comhchéime de chuid Airí Sláinte na hEorpa i Liospóin amárach maidir le praghsáil drugaí.

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire Harris, “Nuair a ceapadh mar Aire Sláinte mé, shainaithin mé gur ghá dúinn, mar phríomhthosaíocht, obair i gcomhar le tíortha eile ar an tsaincheist a bhaineann le praghsáil drugaí. Tá dea-theist ar an tír seo maidir le cóireáil nuálach nua a chur ar fáil d’othair. Tá rún daingean agam leanúint ar aghaidh leis sin. Tá sé mar phríomhthosaíocht againn rochtain ar chóireálacha a áirithiú ar phraghas réasúnta d’othair. Mar sin féin, is gá dúinn deireadh a chur le cásanna ina bhfágann praghsanna míréasúnta ard nach féidir linn cóireálacha nua a rochtain.

“Táim i bhfách go mór leis an rannpháirtíocht a bheidh ann idir tíortha an Aontais Eorpaigh maidir leis na saincheisteanna sin. Is coiteann do na Ballstáit uile atá na dúshláin agus na deacrachtaí sna réimsí sin.

“Ba mhaith liom a chinntiú go leanfaidh othair Éireannacha ar aghaidh le cógais agus le cóireálacha nua a rochtain.

“Mar is eol do dhaoine, scríobh mé chuig na hAirí Sláinte sa Ríocht Aontaithe, in Albain, i gCeanada agus san Astráil le déanaí chun iarraidh orthu obair i gcomhar liom ar mhaithe le druga darb ainm Orkambi a áirithiú dár n-othair uile. Tá sé beartaithe agam an tsaincheist sin a tharraingt anuas an athuair le linn an chruinnithe i Liospóin agus comhar le comhghleacaithe a iarraidh ina leith sin ag an am céanna”.