Preasráitis

Straitéis Náisiúnta Ailse do 2016-2025: Fógraíonn Varadkar comhairliúchán poiblí

Rinne Leo Varadkar, an tAire Sláinte, próiseas comhairliúcháin ar Straitéis Náisiúnta Ailse a fhorbairt do 2016-2025 a sheoladh inniu, an 19 Meitheamh 2015.

Tá Grúpa Stiúrtha um Straitéis Ailse, atá faoi chathaoirleacht an Ollaimh John Kennedy, curtha ar bun chun comhairle a thabhairt don Roinn Sláinte maidir le Straitéis a fhorbairt. Tabharfaidh an próiseas comhairliúcháin eolas d’obair an Ghrúpa Stiúrtha.

(Tá tuilleadh faisnéise faoin nGrúpa Stiúrtha ar fáil ag:

http://health.gov.ie/blog/press-release/steering-group-to-develop-national-cancer-strategy-2016-2025)

An Próiseas Comhairliúcháin:

Tá an próiseas comhairliúcháin ar oscailt ón lá inniu. Is féidir an doiciméad comhairliúcháin a rochtain ó shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte:

http://health.gov.ie/blog/noticeboard/public-consultation-on-the-development-of-a-national-cancer-strategy-for-2016-2025/

Tá súil againn go gcloisfimid ó na daoine seo a leanas: daoine den phobal, othair, grúpaí ionadaíocha d’othair, cúramóirí, eagraíochtaí deonacha, soláthraithe cúram sláinte, gairmithe cúram sláinte agus comhlachtaí ionadaíocha do ghairmithe cúram sláinte.

Is féidir an doiciméad a chur isteach trí ríomhphost nó tríd an bpost mar seo a leanas:

§        
Ríomhphost:         cancerconsultation@health.gov.ie

§        
An Post:                     Comhairliúchán Poiblí ar an Straitéis Ailse

An Roinn Sláinte
Teach Hawkins
Sráid Hawkins
Baile Átha Cliath 2

Is é an dáta deiridh a nglacfar leis an doiciméad ná Dé hAoine, an 24 Iúil 2015.

Críoch