Preasráitis

Síníonn Simon Harris, an tAire Sláinte, an Treoir Eorpach um Tháirgí Tobac isteach i ndlí na hÉireann.

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis na Rialacháin lena dtrasuitear an Treoir um Tháirgí Tobac i ndlí na hÉireann a shíniú.  Tháinig Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 i bhfeidhm inniu, an 20 Bealtaine 2016.

Foráiltear leis na Rialacháin do rialacha níos déine a leagan síos le haghaidh táirgí tobac agus táirgí gaolmhara agus, ó thaobh sláinte poiblí de, dírítear leo ar laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá na táirgí sin, go háirithe do dhaoine óga.  Áirítear leis na Rialacháin bearta a bhaineann leis na nithe seo a leanas: lipéadú, comhábhair, rianú, díolacháin trasteorann, agus toitíní leictreonacha, coimeádáin athlíonta, táirgí luibhe tobac agus táirgí núíosacha tobac a rialáil.

Toisc go bhfuil níos mó ná deich mbliana dulta thart ó ghlacadh na chéad Treorach um Tháirgí Tobac (2001/37/CE), ba ghá Treoir nua a thabhairt isteach ag leibhéal an AE chun í a thabhairt ar chomhréim le forbairtí margaidh, eolaíocha agus idirnáisiúnta san earnáil tobac.  Is é aidhm na Treorach dlíthe ar tháirgí tobac agus ar thoitíní leictreonacha a chomhchuibhiú d’fhonn feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a éascú agus ardleibhéal cosanta ó thaobh sláinte poiblí de a áirithiú ag an am céanna. [Uachtaránacht na hÉireann ar an AE]

Áirítear leis na Rialacháin na bearta seo a leanas: –

 

 • Cosc ar thoitíní agus ar thobac a úsáideann daoine chun a dtoitíní féin a rollú sa chás go bhfuil blasanna ar leith – blasanna toraidh, blasanna meantóil nó blasanna fanaile ina measc – mar shaintréith acu;
 • Cosc ar tháirgí tobac ina bhfuil breiseáin áirithe;
 • Cosc ar lipéid mhíthreoracha (cosúil le cinn ar a n-úsáidtear focail amhail “nádúrtha” nó “orgánach”);
 • Méadú ar mhéid na rabhadh comhcheangailte sláinte, agus ceanglas chun na rabhaidh sin a chur ar aghaidh an táirge agus ar a chúl araon;
 • Ceanglais bhreise tuairiscithe maidir le táirgí tobac;
 • Ceanglais fógartha maidir le toitíní leictreonacha, le coimeádáin athlíonta, le táirgí tobac luibhe agus le táirgí núíosacha tobac;
 • Ceanglas clárúcháin maidir le táirgí tobac, le toitíní leictreonacha agus le coimeádáin athlíonta a dhíol ar bhonn trasteorann;
 • Córas rianaithe a thabhairt isteach;
 • Toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta a rialáil;
 • Rialacha níos déine ar thoitíní leictreonacha agus ar choimeádáin athlíonta a fhógairt/a urrú;
 • Ceanglais éigeantacha sábháilteachta agus cháilíochta maidir le toitíní leictreonacha agus le coimeádáin athlíonta;

 

Agus é ag cur fáilte roimh na Rialacháin, dúirt an tAire, “Comhlánóidh na bearta seo arís eile na tionscnaimh rialú tobac atá i bhfeidhm cheana féin agus cabhróidh siad le húsáid tobac a laghdú agus le sláinte phoiblí a chosaint. Cuirim fáilte freisin roimh an tsoiléire a thugtar iontu maidir le toitíní leictreonacha a rialáil, rud lena gcuirfear muinín in úsáideoirí as a shábháilte agus as a éifeachtúla atá na táirgí sin”.

 

“Ó thaobh rialú tobac de, bhí lúcháir orm a chloisteáil gur éirigh le Rialtas na Ríochta Aontaithe a reachtaíocht um Pacáistiú Caighdeánaithe a chosaint sna cúirteanna inné.  Táim ag tnúth lenár Rialacháin féin um Pacáistiú Caighdeánaithe a chur ar aghaidh roimh i bhfad freisin”.

 

CRÍOCH

 

Nóta d’Eagarthóirí:

Tríd an Treoir um Tháirgí Tobac a thrasuí, cuirfear feabhas ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh le haghaidh táirgí tobac agus táirgí gaolmhara agus áiritheofar ardleibhéal cosanta ó thaobh shláinte shaoránaigh na hÉireann de ag an am céanna

Áirítear leis na Rialacháin roinnt beart ar nós na mbeart seo a leanas: –

 

 • Cosc ar thoitíní agus ar thobac a úsáideann daoine chun a dtoitíní féin a rollú sa chás go bhfuil blasanna ar leith – blasanna toraidh, blasanna meantóil nó blasanna fanaile ina measc – mar shaintréith acu;
 • Cosc ar tháirgí tobac ina bhfuil breiseáin áirithe;
 • Cosc ar lipéid mhíthreoracha (cosúil le cinn ar a n-úsáidtear focail amhail “nádúrtha” nó “orgánach”);
 • Méadú ar mhéid na rabhadh comhcheangailte sláinte, agus ceanglas chun na rabhaidh sin a chur ar aghaidh an táirge agus ar a chúl araon;
 • Ceanglais bhreise tuairiscithe maidir le táirgí tobac;
 • Ceanglais fógartha maidir le toitíní leictreonacha, le coimeádáin athlíonta, le táirgí tobac luibhe agus le táirgí núíosacha tobac;
 • Ceanglas clárúcháin maidir le táirgí tobac, le toitíní leictreonacha agus le coimeádáin athlíonta a dhíol ar bhonn trasteorann;
 • Córas rianaithe a thabhairt isteach;
 • Toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta a rialáil;
 • Rialacha níos déine ar thoitíní leictreonacha agus ar choimeádáin athlíonta a fhógairt/a urrú;
 • Ceanglais éigeantacha sábháilteachta agus cháilíochta maidir le toitíní leictreonacha agus le coimeádáin athlíonta;

 

Tosaíodh forálacha áirithe den Acht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 cheana féin d’fhonn na bearta a bhaineann le hairteagail 13 agus 14 den Treoir a thrasuí