Preasráitis

Síníonn an tAire Sláinte 23 alt den Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) in éifeacht.

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis an t-ordú a shíniú lena dtugtar éifeacht do 23 alt den Bhille Sláinte Poiblí (Alcól).

Leis an reachtaíocht, déantar tosaíocht sláinte poiblí d’aghaidh a thabhairt ar an alcól. Vótáil formhór mór na gcomhaltaí den Oireachtas an mhí seo caite i bhfabhar an reachtaíocht a rith.

Ón 12 Samhain an bhliain seo chugainn (2019) i leith,
– toirmiscfear fógraíocht alcóil i bhfeithiclí seirbhíse poiblí agus ar na feithiclí sin, ag stadanna agus stáisiúin iompair phoiblí, agus laistigh de 200 méadar ó scoil, ó chreis agus ó chlós súgartha údaráis áitiúil.
– toirmiscfear fógraíocht alcóil i bpictiúrlann, seachas i gcás scannáin a bhfuil aicmiú 18 acu agus in áitreabh ceadúnaithe laistigh de phictiúrlann.
– toirmiscfear éadach leanaí ar a gcuirtear alcól chun cinn freisin.

Ón 12 Samhain 2020 i leith:
I gcás asraonta miondíola measctha, is teoranta do cheann amháin díobh seo a leanas a bheidh táirgí alcóil agus fógraíocht alcóil: limistéar atá scartha ag bacainn atá 1.2 méadar ar airde, nó aonaid nach féidir táirgí alcóil a fheiceáil iontu go dtí 1.5 méadar ar airde, nó suas le trí aonad a fhéadfaidh a bheith 1 mhéadar ar leithead agus 2.2 méadar ar airde ar a mhéad.
De bhreis air sin, féadfar táirgí alcóil a choimeád in aonad taobh thiar den chuntar ach ní mór iad a bheith ceilte.

Ón 12 Samhain 2021 i leith:
· Toirmiscfear fógraíocht alcóil i limistéar spóirt le linn imeacht spóirt, ag imeachtaí atá dírithe ar leanaí nó ag imeachtaí inarb iad leanaí an chuid is mó de na rannpháirtithe nó na hiomaitheoirí.
· Toirmiscfear urraíocht a bheith á déanamh ag an lucht díolta alcóil ar imeachtaí atá dírithe ar leanaí, ag imeachtaí inarb iad leanaí an chuid is mó de na rannpháirtithe nó na hiomaitheoirí agus ag imeachtaí lena mbaineann mótarfheithiclí a thiomáint nó a rásáil.

Dúirt an tAire Harris: “Is é seo an chéad uair riamh inár Stát atáimid ag déanamh iarracht an reachtaíocht sláinte poiblí a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann leis an alcól. Is amhlaidh, dá bhrí sin, gur beart ceannródaíoch é.

“Den chéad uair riamh i stair ár dtíre, táimid ag rith reachtaíochta chun aghaidh a thabhairt ar an alcól toisc go dtéann sé i bhfeidhm ar ár sláinte agus go bhfuil sé ceart agus cuí go ndéanaimid amhlaidh.

“Is eol dúinn go bhfuil caidreamh againne sa tír seo leis an alcól nach bhfuil go maith, a dhéanann damáiste dár sláinte agus a dhéanann dochar dár bpobail agus do lear teaghlach. Leis na bearta atá ann sa Bhille seo, cuirfear go mór le cultúr an ólacháin in Éirinn a athrú thar thréimhse ama.”

Nótaí don Eagarthóir

Éilítear breith ar leith ón Rialtas le haghaidh íosphraghsáil aonaid, rud atá ina chuid thábhachtach den Bhille.

Beidh sé riachtanach fógra a thabhairt ar leibhéal an Aontais Eorpaigh faoi thabhairt isteach na lipéad sula dtabharfar in éifeacht í. Beidh tréimhse treorach trí bliana ann tar éis í a thabhairt in éifeacht.

Críoch