Preasráitis

Síníonn an tAire Harris ordú chun gairm an Chomhairleora agus gairm an tSíciteiripeora a rialáil

Shínigh an tAire Harris rialacháin chun gairm an chomhairleora agus gairm an tsíciteiripeora a ainmniú mar ghairmeacha atá le rialáil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005.

Dúirt an tAire Harris: “Is é an toradh a bheidh ar rialáil na ngairmeacha sin ná go dtabharfar tuilleadh cosanta don phobal toisc go gceanglófar ar ghairmithe cláraithe cloí le cód iompair ghairmiúil agus eitice agus toisc go mbeidh siad faoi réir seiceálacha ar a n-oiriúnacht do chleachtadh.”

Leis na rialacháin sin, bunaítear bord clárúcháin amháin do na gairmeacha agus cruthaítear dhá phost ghairmiúla nua ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.

Dúirt an tAire: “Beidh íoscháilíochtaí ag teastáil ó chláraithe agus is iad na gairmithe atá cláraithe an t-aon aicme gairmithe a bheidh incháilithe le haghaidh an teideal nó na teidil a chosnaítear faoin Acht a úsáid. Beidh cláraithe faoi réir smachtbhannaí éagsúla (lena n-áireofar cur ar fionraí agus cealú a gclárúcháin) i gcás gearán a bhfuil bunús leis á mhaíomh go bhfuil siad freagrach as mí-iompar gairmiúil nó as drochfheidhmíocht ghairmiúil.”

Tháinig an cinneadh ón Aire gairm an chomhairleora agus gairm an tsíciteiripeora a rialáil sna sála ar chomhairliúchán leis an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar mhórchomhairliúchán poiblí. Leagadh na rialacháin sin faoi bhráid Thithe an Oireachtais an 9 Samhain 2017. Tháinig an Comhchoiste um Shláinte le chéile an 7 Márta 2018 chun na rialacháin a bhreithniú agus d’fhormheas an dá Theach iad an 22 Márta 2018.

Dúirt an tAire: “Is maith is eol dom an obair atá déanta go dtí seo ag roinnt comhlachtaí gairmiúla agus páirtithe leasmhara chun a iarraidh go rialálfadh an Stát na gairmeacha sin. Tá obair á déanamh anois ar an mbord clárúcháin 13 chomhalta a cheapadh, rud a chuirfear i gcrích sna seachtainí romhainn tar éis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí feachtas fógraíochta a reáchtáil agus tar éis dom iarrthóirí oiriúnacha a bhreithniú lena gceapadh.”

CRÍOCH