Preasráitis

Seolann Varadkar comhairliúchán poiblí ar an Straitéis Náisiúnta Máithreachais

Rinne Leo Varadkar, an tAire Sláinte, an próiseas comhairliúcháin don Straitéis Náisiúnta Máithreachais atá nua a sheoladh inniu.

 D’iarr an tAire Varadkar ar dhaoine den phobal, othair go háirithe, a gcuid tuairimí a chur in iúl don Roinn Sláinte maidir lenar mhaith leo a fheiceáil sa Straitéis nua.

Beidh sé mar aidhm leis an straitéis a chinntiú go mbeidh rochtain ag mná in Éirinn ar chúram máithreachais atá sábháilte agus ar ardchaighdeán agus a chuirfear ar fáil sa suíomh is oiriúnaí dá gcuid riachtanas. Tá an Straitéis ar cheann amháin de phríomhthosaíochtaí an Aire.
 
Dúirt an tAire Varadkar, “Tá áthas orm seoladh an phróisis comhairliúcháin seo a fhógairt, rud a imreoidh ról tábhachtach sa Straitéis Máithreachais a dhréachtú. Bhí na seirbhísí máithreachais faoi réir cuid mhór grinnscrúdú poiblí le déanaí. Tá gá soiléir ann le hathdhearbhú a chur ar fáil ó thaobh sábháilteachta, cáilíochta agus rogha de agus ba mhaith liom tuairimí othar agus daoine den phobal a fháil faoi na réimsí sin. Ba mhaith liom teacht ar an eolas faoi na réimsí seirbhísí máithreachais a bhraitheann daoine a bheith go maith nó go dona. Tá roinnt cuntais uafásacha cloiste agam le cúpla seachtain anuas faoin taithí a bhí ag daoine ar na seirbhísí sin. Tá an tseirbhís molta go hard ag daoine eile, áfach. Mar sin, ba mhaith linn a fháil amach cad iad na réimsí is gá dúinn a fheabhsú agus conas is féidir linn iad a fheabhsú.”
 
Cuirfear na torthaí ar an bpróiseas comhairliúcháin le Grúpa na Straitéise Máithreachais, rud atá ag obair ar an Straitéis nua faoi láthair.


Tá an próiseas comhairliúcháin ar oscailt do gach duine.  Beidh sé ar siúl idir Déardaoin an 18 Meitheamh agus Dé Céadaoin an 15 Iúil 2015.


Is féidir nasc chuig an suirbhé comhairliúcháin a fháil ag:

http://health.govie/blog/noticeboard/public-consultation-development-of-a-national-maternity-strategy/ nó ag an nasc giorraithe seo a leanas: www.bit.ly/1GekcQp


Críoch