Preasráitis

Seolann an tAire Varadkar comórtas nua feasacht drugaí

Baile Átha Cliath, Éire, an 4 Samhain, 2014

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis an comórtas ‘Labhraímis faoi Dhrugaí – Dámhachtainí Náisiúnta na Meán don Óige’, rud atá á reáchtáil ag Drugs.ie’, a sheoladh ag gairm ghrianghraf sa Roinn Sláinte, Baile Átha Cliath.  An comórtas bliantúil feasacht drugaí sin, a seoladh go hoifigiúil inniu, tá sé ag díriú ar dhaoine óga in Éirinn agus is é an aidhm atá leis cabhrú le mic léinn taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna éagsúla a bhaineann le húsáid drugaí agus alcóil i sochaí na hÉireann agus na saincheisteanna sin a thuiscint.

Dúirt an tAire Varadkar:

“Tá lúcháir orm an comórtas ‘Labhraímis faoi Dhrugaí – Dámhachtainí Náisiúnta na Meán don Óige’ a sheoladh do 2015. Tugann na dámhachtainí deis do dhaoine óga plé a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le halcól agus le drugaí, agus raon cineálacha éagsúla meán á n-úsáid. Roinnt de na nithe is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh is ea bheith ag díriú ar dhaoine óga chun cosc a chur chun cinn agus aird a tharraingt ar na contúirtí a ghabhann le mí-úsáid substaintí.”

Tá na grúpaí seo a leanas ag tacú leis an gcomórtas: an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), COSC, Tionscadal Drugaí Ana Liffey, Éire Shláintiúil agus Drugs.ie – Suíomh Gréasáin Náisiúnta na hÉireann le haghaidh Faisnéise agus Tacaíochta i dtaca le Cúrsaí Drugaí agus Alcóil.

Chun dul isteach sa chomórtas, iarrtar ar mhic léinn físeán gearr, podchraoladh fuaime, alt nuachta nó póstaer a chruthú ar cheann amháin de na téamaí seo a leanas: (a) An tionchar a imríonn alcól ar an teaghlach; (b) An tionchar a imríonn drugaí ar mheabhairshláinte. Is iad seo a leanas na catagóirí aoise don chomórtas: 12-14; 15-17; 18-21; 22-25.

Bronnfar iPad mini ar an mbuaiteoir i ngach ceann de na ceithre chatagóir aoise. Bronnfar duais €2,000 ar an mbuaiteoir foriomlán. Chomh maith leis sin, déanfar saothar na mbuaiteoirí uile a fhoilsiú ar drugs.ie. Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiontrálacha ná an 16 Feabhra 2015. Beidh an searmanas bronnta ar siúl i mí Aibreáin 2015.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Tony Duffin, Stiúrthóir ar Thionscadal Drugaí Ana Liffey:
“Tugann an comórtas seo deis do rannpháirtithe uirlisí digiteacha a úsáid ar bhealach cruthaitheacha chun saincheisteanna a bhaineann le húsáid drugaí agus alcóil a chur i láthair óna dtaobh féin. Tá na dámhachtainí ina ndeis iontach chun aitheantas agus luach saothair a thabhairt do dhaoine óga atá paiseanta faoi ábhar digiteach a úsáid chun a dteachtaireacht a chur in iúl.  Táim ag tnúth le súil a chaitheamh ar na teachtaireachtaí ar tharraing an iliomad iontrálacha aird orthu agus guím ádh mór ar gach duine!”

Is féidir samplaí de shaothar na mbuaiteoirí roimhe agus lánsonraí faoin gcomórtas a fháil ag: www.drugs.ie/awards

CRÍOCH

Nótaí d’eagarthóirí
Suíomh Gréasáin neamhspleách atá á mhaoiniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus atá á bhainistiú ag Tionscadal Drugaí Ana Liffey is ea Drugs.ie. Faigheann an suíomh Gréasáin drugs.ie níos mó ná 120,000 cuairteoir Éireannach uathúil agus níos mó ná 500,000 cuairteoir idirnáisiúnta gach bliain.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus/nó agallamh, déan teagmháil le Tony Duffin, Stiúrthóir, Tionscadal Drugaí Ana Liffey, ar a uimhir fón póca: 087 328 3666 nó trí ríomhphost ag tony.duffin@aldp.ie