Preasráitis

Seolann an tAire McEntee Straitéis Aoisbhá na Mí 2017-2020

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, seoladh inniu ar Straitéis Aoisbhá na Mí 2017-2020. Seoladh Clár Contae na Mí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta sa bhliain 2011. Reáchtáiltear é faoi cheannas Chomhairle Chontae na Mí agus faigheann sé tacaíocht ó Aoisbhá Éireann.

Is é atá i gcontae a thacaíonn le daoine breacaosta ná áit inar féidir le níos mó daoine breacaosta fanacht ina gcónaí ina dteach féin agus ina bpobal féin, saol sláintiúil gníomhach a bheith acu, dul chuig na háiteanna ar mian leo dul chucu ag amanna a oireann dóibh agus cur go mór le saol a bpobail.

Ag labhairt di ag an seoladh, ghabh an tAire McEntee buíochas le gach duine a ghlac páirt i ndréachtú na Straitéise agus dúirt sí: “Tá ríméad orm bheith anseo chun Straitéis Aoisbhá na Mí 2017-2020 a sheoladh. Toisc gur ríluachmhar an t-eolas, an taithí agus na scileanna a ghnóthaíonn siad ar feadh a saoil, níor cheart féachaint riamh ar dhaoine breacaosta mar ualach ar an tsochaí. Ba cheart tuairimí agus barúlacha daoine breacaosta a chur san áireamh nuair atá athruithe á dtabhairt isteach lena n-imreofar tionchar díreach ar cháilíocht a mbeatha. Is cinnte go bhfuil an Mhí ag teacht chun cinn maidir le haithint a dhéanamh ar na hathruithe is féidir a dhéanamh chun a chinntiú go gcuirtear ar chumas ár saoránach breacaosta, idir chomharsana, chairde agus dhaoine muinteartha linn, an saol is iomláine is féidir a bheith acu. Is mór agam na feabhsuithe fíora inbhraite atá déanta sa Mhí faoin Tionscnamh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus atá ag cur ar chumas daoine breacaosta páirt níos mó a ghlacadh ina bpobal agus, rud ba thábhachtaí fós, cáilíocht a mbeatha a fheabhsú. Ba mhaith liom rath leantach a ghuí oraibh go léir sa todhchaí agus sibh ag leanúint le háit iontach le dul in aois ann a dhéanamh den Mhí agus le háit a thacaíonn le haois a dhéanamh di.”

CRÍOCH