Preasráitis

Seolann an tAire McEntee leagan nuashonraithe den cháipéis Meabhairshláinte agus Folláine: Treoir do Bhainisteoirí ó IBEC

Rinne Helen McEntee TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, an leagan nuashonraithe den cháipéis Meabhairshláinte agus Folláine: Treoir do Bhainisteoirí ó IBEC a sheoladh Dé hAoine.

Ag an seoladh, dúirt an tAire, “Is ceart go bhfuilimid ag labhairt faoi chur chun cinn na meabhairshláinte dearfaí anseo san ionad oibre toisc gur sa phobal agus i measc ár bpiaraí agus ár gcomhpháirtithe a thosaímid ag tabhairt aire dúinn féin. Ba cheart dúinn labhairt faoinár meabhairshláinte sa dóigh chéanna a labhraímid faoi dhíobháil fhisiciúil nó faoi thinneas. Má dhéanaimid amhlaidh, beimid in ann spreagadh a thabhairt dá chéile cabhair a iarraidh agus ár bhfadhbanna a mhaolú.”

Dúirt sí freisin go mbainfidh fostaithe agus fostóirí araon tairbhí soiléire as an treoir. “Bainfidh fostóirí tairbhe as an laghdú ar fhadhbanna ainsealacha sláinte agus ar strus agus as an bhfeabhas ar thorthaí meabhairshláinte. Ag an am céanna, bainfidh fostóirí tairbhe as an méadú ar rátaí coinneála fostaithe, as an laghdú ar rátaí neamhláithreachta agus as an méadú ar tháirgiúlacht,” a dúirt an tAire.

CRÍOCH