Preasráitis

Seolann an tAire McEntee leabhrán nua Meabhairshláinte do dhéagóirí i Loch Garman

Rinne an tAire McEntee seoladh inniu ar leabhrán nua meabhairshláinte ar tháirg daltaí Choláiste Bríde, Teampall Seanáin, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman, é. Is é “I am WORTH it” teideal an leabhráin nua.

D’aithin Comhairle na nDaltaí tamall ó shin go raibh gá ann le leabhrán den chineál sin atá dírithe go sonrach ar dhéagóirí i Loch Garman. Tugtar faisnéis agus comhairle phraiticiúil ann faoi chúram meabhairshláinte agus faoin raon seirbhísí agus tacaí atá ar fáil ar fud an chontae ina leith. Dáilfear an leabhrán ar thart ar 13,000 dalta dara leibhéal i Loch Garman. Thiomsaigh daltaí Choláiste Bríde thart ar €900 chun íoc as an bhfiontar agus fuair siad dea-thacaíocht airgeadais ó Chomhar Creidmheasa Inis Córthaidh chun íoc as costais foilsithe. Chabhraigh Meabhairshláinte Éireann i Loch Garman le suíomh Gréasáin gaolmhar a fhorbairt.

Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm an leabhrán tábhachtach nua seo a sheoladh. Bainfear an-leas as san iarracht dea-mheabhairshláinte a chur chun cinn do dhaoine óga i Loch Garman. Is iontach an dóigh ar éirigh leis na cailíní an tionscadal seo a thabhairt le chéile agus foilseachán atá chomh maith agus chomh húsáideach sin a sholáthar. Ba le comórtas a reáchtáladh i measc na 700 dalta a roghnaíodh “I am WORTH it” mar theideal. Léiríonn an teideal sin an phríomhtheachtaireacht faoin dóigh ar cheart dúinn smaoineamh ar mheabhairshláinte agus ar fhadhbanna meabhairshláinte. Ba cheart do na múinteoirí agus do na cailíní bheith an-bhródúil as an méid atá bainte amach acu anseo. Chomh maith leis sin, tagann an leabhrán seo leis an gcuspóir atá agam mar Aire gach gné de bheartais mheabhairshláinte agus de sheirbhísí meabhairshláinte a fheabhsú, lena n-áirítear obair an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige a chuir mé ar bun le déanaí.”

CRÍOCH