Preasráitis

Seolann an tAire McEntee Comhdháil Bhliantúil Chumann Síceolaithe Éireann, 2016, dar teideal “Who are we: where have we come from and where are we going?”

Sheol an tAire McEntee Comhdháil Bhliantúil Chumann Síceolaithe Éireann, 2016, i mBaile Átha Luain, Co. na hIarmhí, inniu. Iniúchfar saincheisteanna a bhaineann le féiniúlacht thar na ceithre lá a bheidh an chomhdháil seo dar teideal “Who are we: where have we come from and where are we going” ar siúl.

Dúirt an tAire McEntee: ‘Leis an gcomhdháil seo, tugtar le chéile daoine atá tiomanta don eolas agus don tuiscint atá againn ar a chéile a mhéadú. Fáiltím go háirithe roimh léacht saor in aisce don phobal a bheith ar áireamh sa chomhdháil mar go spreagfar plé níos leithne ar shaincheisteanna meabhairshláinte léi.’

Is é Cumann Síceolaithe Éireann (PSI) an comhlacht gairmiúil le haghaidh síceolaíochta i bPoblacht na hÉireann. Bunaíodh an Cumann sa bhliain 1970 agus tá breis agus 2,500 ball aige anois. Ó bhunú an PSI i leith, tá baill den Chumann ag cabhrú le síceolaíocht a mhúnlú agus a fhorbairt mar eolaíocht in Éirinn agus, tríd an obair atá déanta acu agus an tiomantas atá léirithe acu, tá ionchur agus stádas ag síceolaíocht Éireannach ag leibhéal domhanda sa lá atá inniu ann.