Preasráitis

Seolann an tAire McEntee “Aosú Dearfach 2016” – an chéad Tuarascáil Náisiúnta Táscairí

Rinne Helen McEntee TD, an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, freastal inniu ar Chomhdháil Náisiúnta na gComhairlí Daoine Scothaosta ar an gCabhán agus sheol sí “Aosú Dearfach 2016”, an chéad Tuarascáil Náisiúnta Táscairí ar Aosú Dearfach. Dúshlán agus deis don Rialtas ar fad is ea aosú ár bpobail agus leagtar béim sa tuarascáil ar roinnt mhaith de na gnéithe dearfacha agus diúltacha de dhul in aois in Éirinn sa lá atá inniu ann.

Ag labhairt di ag seoladh na tuarascála, dúirt an tAire McEntee: “tá a lán teachtaireachtaí dearfacha ann sa tuarascáil seo ach leagtar béim inti freisin ar réimsí nach mór dúinn feabhas a chur orthu. Is eol dúinn gur mhaith le daoine scothaosta cónaí a bheith orthu ina dteach féin agus ina bpobal féin de réir mar a théann siad in aois agus go dteastaíonn rannpháirtíocht an phobail ar fad, an Rialtais ar fad agus na sochaí ar fad, agus iad ag obair i gcomhar le chéile, le go mbeifear in ann athruithe dearfacha a dhéanamh i sláinte agus folláine na ndaoine inár gcuid cathracha, bailte agus sráidbhailte.

“Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar an raon leathan réimsí nach mór tacaíocht a thabhairt do dhaoine iontu le go rachaidh siad in aois ar bhealach dearfach. Táimidne sa Rialtas tiomanta do dhul i mbun oibre lenár gcomhghleacaithe i Ranna eile Rialtais agus le geallsealbhóirí ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil trí phróiseas cur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta um Aosú Dearfach chun iarracht a dhéanamh aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a léirítear sa tuarascáil seo”.

Aosú Dearfach 2016 – an chéad Tuarascáil Náisiúnta Táscairí