Preasráitis

Seolann an tAire McEntee an Tuarascáil Tionchair ó Shamáraigh Éireann

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, seoladh inniu ar an Tuarascáil Tionchair Bhliantúil 2015-2016 ó Shamáraigh Éireann in Óstán Buswells. Taispeántar sa tuarascáil leithead na hoibre a rinneadh le bliain anuas, lena n-áirítear éagsúlacht na dtacaí a thairgtear do dhaoine i gcruatan trí sheirbhísí tacaíochta a chuirtear ar fáil ar an bhfón, trí théacs agus trí ríomhphost agus ar bhonn duine le duine. Thug na Samáraigh freagra ar 639,652 ghlao le haghaidh cúnaimh sa 12 mhí atá thart.

Ag labhairt ag an seoladh di, leag an tAire McEntee béim ar an obair shármhaith atá á déanamh ag na hoibrithe deonacha a choinníonn na seirbhísí sin ar bun: ‘Cinntíonn na hoibrithe deonacha seo gur féidir le daoine i gcruachás an fón a thógáil agus labhairt le duine cairdiúil, beag beann ar an lá agus ar an uair. Baineann tábhacht ar leith leis sin thar shéasúr na Nollag. Le linn do gach duine eile dínn am a chaitheamh lenár muintir, beidh na hoibrithe deonacha ag sceidealú sealanna chun sólás a thabhairt do dhaoine i gcruachás.’

Is féidir le duine ar bith i gcruatan leas a bhaint as seirbhísí na Samárach ach glao a chur ar an Líne Chabhrach 24 huaire ag 116 123; ríomhphost a sheoladh chuig jo@samaritans.org; nó cuairt a thabhairt ar www.samaritans.ie le haghaidh sonraí faoi láthair an bhrainse is gaire.