Preasráitis

Seolann an tAire McEntee an Tacar Foghlama Náisiúnta le haghaidh Téarnamh a Chur ar Aghaidh in Éirinn

Rinne an tAire McEntee an Tacar Foghlama Náisiúnta le haghaidh Téarnamh a Chur ar Aghaidh in Éirinn a sheoladh i Luimneach inniu, rud dar teideal ‘Working Together to Achieve Recovery: Our Role As Individuals, families, Services & Communities’ (‘Obair le Chéile chun Téarnamh a Bhaint Amach: An Ról atá Againn mar Dhaoine Aonair, mar Theaghlaigh, mar Sheirbhísí agus mar Phobail’). Chuala na daoine a bhí i láthair ó raon daoine éagsúla i rith an lae, lenar áiríodh daoine a chuir a dtaithí phearsanta ar an ábhar in iúl agus daoine a phléigh an cur chuige atá dírithe ar théarnamh.

Is é an aidhm atá le Téarnamh a Chur ar Aghaidh in Éirinn ná an t-athrú eagrúcháin agus cultúrtha riachtanach a dhéanamh ar sheirbhísí meabhairshláinte ionas go n-éireoidh siad níos ‘dírithe ar théarnamh’, ar aon dul le beartas náisiúnta na Rannóige Meabhairshláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Dúirt an tAire McEntee: ‘Chun aitheantas a thabhairt don ról atá ag gach duine i dtéarnamh ó dheacrachtaí meabhairshláinte, ní mór a rá go léiríonn an obair chun Téarnamh a Chur Chun Cinn in Éirinn an cur chuige nua-aimseartha cuimsitheach a ghlacaimid i leith na meabhairshláinte. Tríd an gcineál oibre comhoibríche sin a chur chun cinn, cuirtear ar chumas daoine a úsáideann seirbhísí chun Téarnamh a Chur Chun Cinn in Éirinn a bheith ina gcomhpháirtí gníomhach ina n-aistear i dtreo téarnaimh. Ina theannta sin, is féidir éisteacht le tuairimí na ndaoine sin agus meas a thaispeáint orthu’.

Cuid dhílis de sheirbhís atá dírithe ar théarnamh is ea an coincheap oibre comhoibríche ar a dtugtar comhtháirgeadh. Is é atá i gceist ansin go dtugtar le chéile na daoine a sholáthraíonn seirbhísí, úsáideoirí na seirbhísí sin agus a dteaghlach agus tacaí pobail chun a fháil amach conas a d’fhéadfaimis ár seirbhísí meabhairshláinte a fheabhsú