Preasráitis

Seolann an tAire McEntee an chomhdháil bhliantúil dar teideal ‘Teicneolaíocht agus Folláine’

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an chomhdháil bhliantúil de chuid ReachOut dar teideal ‘Teicneolaíocht agus Folláine’ a sheoladh in Óstán Marker, Baile Átha Cliath, inniu.

Dúirt an tAire, “Mairimid i ré faisnéise a bhíonn ag athrú go tapa, áit a mbíonn ról suntasach ag an teicneolaíocht sa tsochaí. Is cuid dár ngnáthshaol iad fóin chliste agus táibléid anois. Is féidir leis an teicneolaíocht ról dearfach a imirt orainn freisin. Sampla de sin is ea suíomhanna Gréasáin amhail ReachOut, áit a gcothaítear dearcadh níos oscailte agus níos dearfaí i leith déileáil le fadhbanna meabhairshláinte. Is ar leibhéal réasúnta íseal a bhíonn méid suntasach den riachtanas meabhairshláinte agus, dá bhrí sin, ní theastaíonn ach méid beag idirghabhála ina leith. Is minic a dhéantar an idirghabháil sin trí fhaisnéis agus trí chomhairle a sholáthar agus bíonn sé furasta déanamh amhlaidh trí leas a bhaint as an teicneolaíocht. Ar an mbealach sin, is féidir díriú ar chosc agus ar idirghabháil agus bíonn na tosca sin ríthábhachtach maidir le meabhairshláinte mhuintir na tíre a chosaint. Mholfainn do dhaoine óga leas a bhaint as an teicneolaíocht ar chúiseanna sláintiúla agus dearfacha. Má tharlaíonn sé go mbíonn aon ábhair imní meabhairshláinte acu, ba cheart dóibh cabhair a iarraidh a luaithe is féidir trí theagmháil a dhéanamh le heagraíocht amhail ReachOut, le haon ghairmí sláinte iomchuí amhail a liachleachtóir ginearálta, nó leis an tseirbhís áitiúil Meabhairshláinte de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.”

CRÍOCH