Preasráitis

Seolann an tAire Harris Clár Vacsaínithe HPV agus insíonn sé do chailleacha an uafáis fanacht amach as an scéal agus comhairle leighis a fhágáil faoi ghairmithe leighis

Ag labhairt dó inniu ag seoladh Chlár agus Fheachtas Faisnéise Vacsaínithe HPV (papalómaivíreas daonna) na Scoileanna don bhliain 2017/18 atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), dúirt Simon Harris gur cheart do chailleacha an uafáis fanacht amach as an scéal agus comhairle leighis maidir le HPV a fhágáil faoi ghairmithe leighis.

Is é aidhm an Chláir agus an Fheachtais Faisnéise Vacsaínithe HPV tacú le tuismitheoirí a chinntiú go bhfaighidh a n-iníonacha an vacsaín agus go mbeidh siad faoi chosaint ar an ngalar dá bharr sin.

Sábhálann an vacsaín beathaí trí na tréithchineálacha is coitianta de HPV ar féidir leo a bheith ina gcúis le hailse cheirbheacs a chosc.

Dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm cabhrú leis an bhfeachtas nua Vacsaínithe HPV a sheoladh. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfimid in iúl go soiléir gur féidir leis an vacsaín beathaí a shábháil agus ailse a chosc.  Is eol dom gur mhaith le tuismitheoirí a chinntiú go mbíonn a leanaí sláintiúil agus faoi chosaint ar ghalair is féidir a chosc.  Cosnaímis sinn dá bhfuil i ndán dúinn.”

Féachtar ar vacsaíniú mar cheann de na hidirghabhálacha cúram sláinte is sábháilte agus is costéifeachtaí atá ann. Tá sé ar cheann de na bealaí is éifeachtaí inar féidir le tuismitheoirí a leanaí a chosaint freisin. Maidir le cuid mhór vacsaíní a sholáthraítear faoin gClár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile, tá ár rátaí glactha in Éirinn beagnach cothrom leis an spriocráta glactha 95% arna leagan síos ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Tá rannchuidiú ollmhór déanta ag ár gcláir um imdhíonadh leanaí cheana féin maidir le feabhas a chur ar shláinte mhuintir na hÉireann.  Galair a bhíodh coitianta sa tír seo agus ar fud an domhain tráth – lena n-áirítear póilió, bruitíneach, diftéire, triuch, galar meiningeacocúil B agus C agus a lán galar tógálach tromchúiseach eile – is féidir iad go léir a chosc le vacsaín anois.

Mar gheall ar rath ár gclár um imdhíonadh agus ar an iomad galar is féidir linn a chosc le vacsaín anois, is amhlaidh go bhfuil dearmad déanta againn le blianta beaga anuas ar an dochar a rinne siad do leanaí agus dá dteaghlach tráth.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire gur “ceann de na nithe is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh is ea faisnéis chruinn iontaofa a sholáthar do thuismitheoirí ionas gur féidir leo cinneadh láneolach a dhéanamh maidir le vacsaíniú HPV. Is eol dúinn gurb éifeachtach atá an vacsaín HPV agus go sábhálann sí beathaí.”

#ProtectOurFuture