Preasráitis

Seolann an tAire Harris an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin

Tá an tAire ag dul ar aghaidh leis an gcomhairliúchán agus an reachtaíocht um rogha an diúltaithe

Rinne Simon Harris TD, an tAire Stáit, seoladh inniu ar an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin agus ghabh sé buíochas le Cumann Duán na hÉireann as an obair iontach atá ar bun aige le roinnt mhaith blianta anuas ar fheasacht a mhéadú ar a thábhachtaí atá deonú orgáin.

Dúirt an tAire Harris: “Is é an fhírinne maidir le deonú agus trasphlandú orgáin ná go bhfaigheann líon an-bheag daoine bás i gcúinsí ina bhfuiltear in ann orgáin a dheonú. Iarraim, dá bhrí sin, le linn na Seachtaine Feasachta seo i leith Deontóirí Orgáin go smaoineodh gach duine ar a bheith ina ndeontóir orgáin agus, rud ba thábhachtaí fós, go gcuirfidís an rún sin in iúl dá ndaoine muinteartha. Dúirt an tAire gur “mar thoradh air sin a d’fhéadfadh go méadófaí an fhéidearthacht go mbainfí úsáid as do chuid orgán tar éis do bháis agus a fhéadann daoine a chinntiú go mbeidh na gaolta a d’fhág siad ina ndiaidh sásta gur comhlíonadh mianta an duine mhuinteartha leo”.

Leag an tAire béim ar na figiúirí le haghaidh deonú orgáin sa bhliain 2016. Rinneadh 280 trasphlandú sa bhliain, figiúr arb ionann é agus an dara feidhmíocht bhliantúil is airde a baineadh amach go dtí seo.

Ba iad seo a leanas na figiúirí maidir le trasphlanduithe orgáin sa bhliain 2016:

  • Rinneadh 172 thrasphlandú duáin san iomlán sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Duánacha, Ospidéal Beaumont;
  • Rinneadh 58 dtrasphlandú ae sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Ae, Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann;
  • Rinneadh 35 thrasphlandú scamhóige agus 15 thrasphlandú croí sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Croí agus Scamhóige in Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae.

I dteannta fheidhmíocht na dtrí Ionad Trasphlanduithe in Éirinn, fuair 16 Éireannach eile trasphlanduithe tarrthála sa Ríocht Aontaithe anuraidh.

Dúirt an tAire Harris: “Leanann Clár na nDeontóirí Beo Duáin ag dul ó neart go neart. Mar gheall ar shárfheidhmíocht na Seirbhíse Náisiúnta Trasphlanduithe Duánacha in Ospidéal Beaumont, bhí méadú ollmhór ann ar an líon trasphlanduithe a rinneadh ar dheontóirí beo, agus é ag méadú ó 33 cinn sa bhliain 2015 go 50 ceann anuraidh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine de na deontóirí beo sin an chláir as a bhflaithiúlacht agus as deis a thabhairt chun trasphlandú riachtanach a dhéanamh ar a ndaoine muinteartha”.

Dúirt an tAire freisin: “Thug mé tús áite do reachtaíocht a fhorbairt chun foráil a dhéanamh do chlár rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgáin. Tá obair ar bun ag an Roinn seo ar an reachtaíocht sin faoi láthair mar chuid den obair a theastaíonn chun beartas agus creat reachtach uileghabhálach um fhíochán daonna a fhorbairt. Tá sé beartaithe agam meabhrán a thabhairt os comhair an Rialtais go luath, rud ina leagfar amach an treo beartais sin agus an rún atá agam comhairliúchán poiblí a sheoladh ar fhorbairt na dtograí roimh dheireadh an tsamhraidh.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: “Dearbhaím arís eile an tiomantas atá agam d’iarracht a dhéanamh chun rátaí deonaithe agus trasphlandaithe orgáin a mhéadú chun tairbhe d’othair agus dá dteaghlach. Guím gach rath ar Chumann Duán na hÉireann le linn na Seachtaine Feasachta i leith Deontóirí Orgáin. Tá a fhios agam go músclóidh an feachtas feasacht náisiúnta ar an tsaincheist seo agus, ar deireadh, go bhfaighidh tuilleadh daoine an glao tábhachtach gur aimsíodh orgán atá oiriúnach dóibh mar thoradh air.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí: