Preasráitis

Seolann an tAire Daly Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 2017-2022

Thug Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, aitheasc inniu ag seoladh Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 2017-2022. Tá an dara ceann de Straitéis Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta á sheoladh tar éis chur chun feidhme rathúil an chéad cheann don tréimhse 2013-2016.

Ba é Coiste Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a d’eagraigh an ócáid, a bhí ar siúl sa Ghairdín Beo i gContae Cheatharlach. Is é atá sa Choiste ná comhpháirtíocht dheonach ilghníomhaireachta a oibríonn i ndlúthchomhar le daoine breacaosta i gContae Cheatharlach chun a chinntiú go bhfreagraíonn beartais agus pleananna dá gcuid riachtanas.

Is é atá i gcontae a thacaíonn le daoine breacaosta ná áit inar féidir le níos mó daoine breacaosta fanacht ina gcónaí ina dteach féin agus ina bpobal féin, saol sláintiúil gníomhach a bheith acu, dul chuig na háiteanna ar mian leo dul chucu ag amanna a oireann dóibh agus cur go mór le saol a bpobail.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt an tAire Daly: “Cuid dhílis den Chlár a Thacaíonn le Daoine Breacaosta is ea an t-aitheantas a thugtar don ról ríthábhachtach is féidir le daoine breacaosta a imirt, agus ba cheart dóibh a imirt, ina bpobal a mhúnlú chun feabhais. Ní mór cur ar chumas daoine breacaosta ar fud na hÉireann ról fiúntach a imirt ina bpobal féin a mhúnlú agus sna hathruithe a theastaíonn a threorú de bharr na mbuanna, na scileanna agus na taithí atá siad ag gnóthú ar fud a saoil.  Is léir gurb iad daoine breacaosta na daoine is eolaí ar na saincheisteanna a théann i bhfeidhm orthu agus is gá go gcuirtear a gcuid tuairimí, barúlacha agus mianta san áireamh agus muid ag tabhairt faoi athruithe agus á gcur chun feidhme.  Tá ríméad orm bheith anseo chun an dara Straitéis de chuid Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a sheoladh”.

Ghabh an tAire Daly buíochas le gach duine a ghlac páirt i bhforbairt na Straitéise agus ghuigh sé rath leantach ar Chlár Cheatharlach a Thacaíonn le Daoine Breacaosta. Leag an tAire Daly béim ar roinnt den líon mór tionscadal agus tionscnamh i gCeatharlach a thacaíonn le daoine breacaosta. Mhol sé na tionscnaimh sin agus luaigh sé an méid mór atá na tionscadail sin ag cur le háit iontach le dul in aois ann a dhéanamh de Cheatharlach”