Preasráitis

Seolann an tAire Daly an dara Fóram Geallsealbhóirí ar an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an dara Fóram Geallsealbhóirí ar an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach a sheoladh ar maidin (Dé Céadaoin).

Chinn an Roinn Sláinte an dara fóram bliantúil a thionól mar thoradh ar an rath a bhí ar an bhFóram Geallsealbhóirí an bhliain seo caite. Bhí sé mar aidhm ag an Roinn ar an lá sainaithint a dhéanamh ar na príomhthosaíochtaí a bheadh ag an Rialtas i leith daoine scothaosta thar an mbliain atá le teacht, agus an méid sin a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le grúpaí geallsealbhóirí, leis an rialtas áitiúil agus le gníomhaireachtaí stáit.

Dúirt an tAire Daly, “Mar Aire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, bhí sé de phribhléid agam thar an mbliain seo a chuaigh thart cuairt a thabhairt ar chuid mhór de na cláir agus na tionscnaimh a thacaíonn le daoine scothaosta inár bpobal. Lena linn sin, bhí mé an-tógtha leis an raon clár agus leis an obair atá ar bun ag grúpaí ar fud na tíre chun feabhas a chur ar shaol daoine scothaosta ina bpobal.”

“Is mórchúis áthais dom an Fóram seo a sheoladh inniu agus go mbíonn an Roinn Sláinte ag éascú rannpháirtíocht leanúnach na ngrúpaí uile atá i láthair. Tugann an fóram deis don tsochaí shibhialta an beartas do dhaoine scothaosta a mhúnlú agus ról a imirt ina chur chun feidhme.”

Ghabh an tAire Daly buíochas le gach duine as freastal ar an bhfóram agus d’iarr sé orthu na deiseanna a sainaithníodh ar an lá a thapú.

CRÍOCH