Preasráitis

Seolann an tAire Corcoran Kennedy Askaboutalcohol.ie, suíomh Gréasáin nua de chuid FSS, agus molann sí do gach duine smacht a ghlacadh ar a n-úsáid alcóil féin

Déanfaidh an tAire Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, suíomh Gréasáin nua darb ainm Askaboutalcohol.ie a sheoladh inniu, mar aon le feachtas faisnéise atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun aird a tharraingt ar an dochar a dhéanann alcól.
Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Tá fianaise shoiléir ann go bhfuil nasc idir úsáid iomarcach alcóil agus drochshláinte agus drochfholláine fhisiciúil agus mheabhrach. Tá ardleibhéil úsáide alcóil againne in Éirinn agus is rud coitianta é ráig ólacháin sa tír. Tá an patrún ólacháin sin ag déanamh dochar suntasach do dhaoine aonair, dá dteaghlach agus don tsochaí i gcoitinne. Tá úsáid agus mí-úsáid alcóil ina ndúshlán casta ar gá don tsochaí é a shárú.”

Dúirt an tAire ansin, “An chéad chéim thábhachtach i dtreo daoine a chumasú a n-úsáid alcóil féin a bhainistiú is ea an suíomh Gréasáin Askaboutalcohol.ie agus an feachtas faisnéise gaolmhar. Is ag an suíomh Gréasáin agus ag an bhfeachtas sin a bheidh ról ríthábhachtach maidir le faisnéis sláinte a thabhairt don phobal maidir le halcól. Uirlisí simplí agus éifeachtacha amhail an t-áireamhán deochanna, cumasófar leo do dhaoine a ngnásanna ólacháin féin a mheas agus roghanna eolacha a dhéanamh chun a sláinte agus a bhfolláine féin a fheabhsú. Mholfainn do gach duine dul ar líne chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun smacht a ghlacadh ar a n-úsáid alcóil féin. Beidh an suíomh Gréasáin ina acmhainn úsáideach d’oibrithe seirbhíse sláinte agus do dhaoine a oibríonn i réimse an alcóil freisin.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Is gá dúinne, mar thír, ár n-úsáid alcóil a laghdú. Tabharfar leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) cúnamh dúinn déanamh amhlaidh. Tá an Bille ina fhreagairt mheáite fhianaisebhunaithe do dhul i ngleic leis an bhfíordhochar a dhéanann alcól. Foráiltear leis an mBille do na nithe seo a leanas: íosphraghsáil aonaid a thabhairt isteach chun alcól an-saor a bhaint ó shiopaí; lipéid sláinte a chur ar tháirgí alcóil chun eolas a thabhairt do thomhaltóirí; táirgí alcóil a scaradh ó tháirgí eile i siopaí chun láthair agus infheictheacht an alcóil a shrianadh; srianta a chur ar fhógraíocht agus ar mhargaíocht táirgí alcóil; urraíocht táirgí alcóil a rialáil; agus díol, soláthar agus úsáid táirgí alcóil a rialáil. Táim ag déanamh machnamh faoi láthair ar an díospóireacht a rinneadh sa Dáil cheana féin maidir le forálacha an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól). Leagfaidh mé an Bille os comhair an tSeanaid a luaithe is féidir. Tá rún daingean agam a chinntiú go mbeidh an Bille ina bheart láidir éifeachtach ó thaobh sláinte poiblí de agus go dtiocfaidh laghdú suntasach ar mhí-úsáid alcóil inár sochaí dá bharr.”