Preasráitis

Seoladh na chéad dréacht-treoirlínte riamh maidir le hionaid tatuála agus pholladh coirp

Deis do chliaint agus do chleachtóirí a gcuid tuairimí a chur in iúl

Tá dréacht-treoirlínte nua á bhfoilsiú ag an Roinn Sláinte le haghaidh ionaid tatuála agus pholladh coirp, áit a gcuirfear comhairle maidir le conas custaiméirí a ullmhú do ghnáthaimh agus maidir le conas dea-shláinteachas a choinneáil.

Is é an aidhm atá leis na treoirlínte a chinntiú go gcoinnítear ardchaighdeáin ar bun san earnáil i bhfianaise an fháis mhóir atá tagtha ar asraonta tatuála agus polladh coirp agus i bhfianaise líon méadaitheach na ndaoine a bhíonn ag roghnú tatú nó polladh coirp a fháil.

Cé go gcuirtear tatúnna agus polladh coirp ar fáil gan teagmhas i bhformhór mór na gcásanna, tá sé tábhachtach go dtuigeann custaiméirí cad atá i gceist leis na gnáthaimh agus cé na rioscaí lena mbaineann. Ceanglaítear ar chleachtóirí an reachtaíocht reatha a chomhlíonadh. Níl aon treoirlínte sonracha ann atá saincheaptha don earnáil sin, áfach. Tá an Roinn ag iarraidh thuairimí an phobail a fháil anois agus tá próiseas comhairliúcháin curtha ar bun aici.

Déantar moltaí sonracha sa dréachtcháipéis maidir le conas na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • an baol ionfhabhtúcháin a íoslaghdú;
  • sláinte agus sábháilteacht a chosaint do chliaint agus do chleachtóirí araon;
  • oibriú de réir rialacha agus dlíthe atá aitheanta.

Dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte: “Tá tatúnna agus polladh coirp san fhaisean faoi láthair agus tá méadú mór tagtha ar líon na n-áitreabh ina dtairgtear seirbhísí den sórt sin. Taobh amuigh de na treoirlínte ginearálta atá ann cheana féin, áfach, níl aon treoirlínte sonracha ann maidir le sláinteachas ná rialú ionfhabhtuithe don earnáil. Ar mhaithe le sláinte cliant agus cleachtóirí a chosaint, baineann ríthábhacht le hardchaighdeáin sláinteachais a bheith ann nuair a bhíonn polladh coirp agus tatúnna á gcur ar fáil.

“Is é an aidhm atá leis an gcáipéis feabhas a chur ar shábháilteacht na seirbhísí tatuála agus polladh coirp a sholáthraítear do chliaint trí chleachtas fianaisebhunaithe um chosc agus rialú ionfhabhtuithe a chur chun cinn Is mar fhreagairt d’iarraidh shonrach ó chleachtóirí a d’fhorbair an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS) na dréacht-treoirlínte don earnáil tatuála agus polladh coirp. Cuirimid fáilte mhór roimh an iarraidh sin agus táimid ag tnúth le hionchur a fháil ón earnáil. Ba iad cleachtóirí sláinte poiblí agus saineolaithe sláinte comhshaoil a chuir na treoirlínte le chéile. Tá an Roinn Sláinte ag iarraidh aiseolais ó dhaoine den phobal agus ó chleachtóirí anois agus ba mhór aici tuairimí a fháil.”

Is gan teagmhas a dhéantar formhór mór na ngnáthamh tatuála agus polladh coirp. Baineann rioscaí áirithe leis na gnáthaimh, áfach. Mar sin, tá sé ríthábhachtach go dtugann cleachtóirí faisnéis do chliaint roimh ré. Tá sláinteachas ríthábhachtach freisin toisc gur féidir le cleachtais atá míchuí nó míshláintiúil a bheith ina gcúis le hionfhabhtuithe logánta agus, i gcásanna áirithe, le tarchur víreas fuil-iompartha tromchúiseach. I measc na bhfadhbanna eile ar féidir leo teacht chun cinn, tá géar-ionfhabhtuithe, frithghníomhuithe ailléirgeacha in aghaidh dúigh nó líocha, agus castachtaí craicinn amhail coilm agus seodra a bheith á dhiúltú ag an gcorp.

Is iad seo a leanas na saincheisteanna sonracha a chuimsítear sna dréacht-Treoirlínte:

  • An dea-chleachtas maidir le rialú ionfhabhtuithe agus maidir le héilliú a chosc, lena n-áirítear sláinteachas pearsanta agus áitreabh glan;
  • Foirmeacha teimpléadacha toilithe a úsáid agus bileoga comhairle iarchúraim a chur ar fáil do chliaint;
  •  An gá atá ann le faisnéis, le treoir agus le hoiliúint a chur ar fáil d’fhostaithe maidir le sláinte agus sábháilteacht agus an gá atá ann le maoirseacht a dhéanamh orthu ina leith sin;
  • Úsáid instealltaí ainéistéisigh logánta nó úsáid uachtar logánta atá ar fáil ar oideas amháin a sheachaint.

“Tá sonraí faoin gcomhairliúchán agus faoin dréachtcháipéis ar fáil anseo.” Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 15 Eanáir 2016.

CRÍOCH