Preasráitis

Seoladh na Bileoige Thuaidh – Theas dar teideal ‘Concerned About Suicide’

Is féidir cabhrú le féinmharú a chosc trí cheist a chur ar dhuine faoin riocht ina bhfuil sé, trí éisteacht leis agus trí chabhair a shocrú dó. Ba é sin an phríomhtheachtaireacht a chuir Michelle O’Neill CTR agus Simon Harris TD, na hAirí Sláinte ó thuaidh agus ó dheas, in iúl agus bileog nua Thuaidh-Theas dar teideal Concerned About Suicide á seoladh acu. Seoladh an bhileog ag cruinniú de chuid na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas a bhí ar siúl in Ard Mhacha. Tarraingítear aird inti ar conas is féidir duine atá i mbaol a shainaithint, ar na nithe ba cheart a rá leis agus, rud ba thábhachtaí fós, ar conas is féidir cabhrú leis.

Ag labhairt dó faoin mbileog, dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte i bPoblacht na hÉireann: “Tugtar le fios san fhianaise go mbeidh fadhb meabhairshláinte ag duine amháin as gach ceathrar againn am éigin inár saol. Imríonn bearta faisnéiseacha, cosúil leis an mbileog seo, ról tábhachtach maidir le comhrá oscailte a spreagadh ar shaincheist a mbíonn sé deacair labhairt fúithi. Leis an mbileog seo, tá súil agam go gcuirfear daoine ar an eolas faoi na comharthaí go dteastaíonn cabhair ó dhuine agus faoi na bearta is féidir a dhéanamh chun cúnamh a thabhairt don duine sin.”

Dúirt an tAire Harris freisin, “Agus sinn ag gníomhú mar bhaill teaghlaigh, mar chairde nó mar chomhghleacaithe, tá ról le himirt againn go léir sa chomhrac chun féinmharú a chosc. Leis an mbileog seo, cabhrófar le faisnéis phraiticiúil a chur ar fáil faoin dóigh is fearr chun déileáil leis an tsaincheist an-íogair seo, agus molaim gach duine a raibh ról acu ina hullmhú.”

Dúirt Michelle O’Neill, an tAire Sláinte i dTuaisceart na hÉireann: “Saincheist thábhachtach ó thuaidh agus ó dheas is ea féinmharú. Is saincheist é a théann i bhfeidhm ar gach pobal. Leis an mbileog seo, cabhrófar le feasacht a mhúscailt agus le daoine a chur i dteagmháil le foinsí tacaíochta. “I gcás cuid mhór daoine, d’fhéadfaidís an chéad chéim i dtreo téarnaimh a thógáil má tá siad in ann labhairt faoin riocht ina bhfuil siad le duine a bhfuil iontaoibh acu as.”

Dúirt an tAire O’Neill freisin: “Má tá duine ag smaoineamh faoi fhéinmharú, tá seans ann nach n-iarrfaidh sé cabhair. Ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil an duine sin ag iarraidh cabhrach, áfach. Is féidir leat cabhrú go mór le duine teacht trí am deacair ina shaol trína chur in iúl dó go bhfuil imní ort ina thaobh, trí éisteacht leis, trí thacaíocht a thabhairt dó nó trí chabhair a shocrú dó.”

Más rud é go bhfuil tú nó duine a bhfuil aithne agat air cráite nó in ísle brí, cuir glao ar Lifeline 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain ar 0808 808 8000 (má tá tú lonnaithe i dTuaisceart Éireann); cuir glao ar na Samáraigh 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain ar 116 123 (má tá tú lonnaithe i bPoblacht na hÉireann); nó déan teagmháil le do liachleachtóir ginearálta chun tacaíocht agus comhairle a fháil.

Tá an bhileog ar fáil ag http://pha.site/quxK (Tuaisceart Éireann) agus ag https://www.healthpromotion.ie/hp-files/docs/HSP00637.pdf (Poblacht na hÉireann).

Chun tuilleadh comhairle a fháil faoi labhairt le duine eile, tabhair cuairt ar www.changeyourmindni.org (Tuaisceart Éireann) nó www.yourmentalhealth.ie(Poblacht na hÉireann)

Ullmhaíodh an bhileog mar chuid de chomhar Thuaidh-Theas maidir le cur chun feidhme a dhéanamh ar an straitéis An Bheatha a Chosaint (Tuaisceart Éireann) agus ar an Straitéis Ceangal ar son na Beatha (Poblacht na hÉireann).

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

  1. Rinneadh 20,000 cóip den bhileog a phriontáil agus a dháileadh in Éirinn. Beidh sí ina hacmhainn choitianta sa Tuaisceart agus sa Deisceart araon.
  2. Cé gur bileog chomhoibríoch Thuaidh-Theas í, tá dhá leagan den bhileog ann ina bhfuil miondifríochtaí chun na sonraí teagmhála ábhartha do dhuine a dteastaíonn tacaíocht uaidh a léiriú.
  3. I gcás ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil le Preasoifig na Roinne Sláinte trí ghlao a chur ar 0106354477 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig press_office@health.gov.ie.
  4. Lean sinn ar Twitter: @roinnslainte
  5. Seolfar grianghraif chuig deasca grianghraf