Preasráitis

Ról maoirseachta ar chúram sláinte príobháideach le tabhairt do ÚFCS – Varadkar

Tá sé deimhnithe ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, go ndéanfar na cumhachtaí atá ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) a leathnú faoi reachtaíocht nua atá beartaithe chun go dtiocfaidh an earnáil phríobháideach faoina shainchúram.

Tá cead tugtha ag an Rialtas na Cinn de Bhille a fhoilsiú chun cumhacht a thabhairt do ÚFCS caighdeáin a leagan síos, faireachán a dhéanamh ar chúram sláinte agus imscrúdú a dhéanamh ar theagmhais san earnáil phríobháideach cúram sláinte, mar aon leis an ról atá aige faoi láthair faireachán a dhéanamh ar an earnáil phoiblí.

Chuimseodh sé sin ospidéil phríobháideacha agus gnáthaimh áirithe mháinliachta cosmaidí freisin. Mar shampla, tá sé tagtha chun solais le blianta beaga anuas go bhfuil ionchlannáin chíche lochtacha faighte ag líon mór ban Éireannach

Tabharfar ról maoirseachta do ÚFCS freisin ar choistí eitice taighde le haghaidh trialacha cliniciúla lena mbaineann leigheasanna agus feistí liachta. Cuirfear an dá bheart chun feidhme trí reachtaíocht nua lena leasófar an tAcht Sláinte 2007.

“Tá argóint an-láidir ann ar son cumhachtaí ÚFCS a leathnú chun an earnáil phríobháideach a thabhairt faoina shainchúram, cead a thabhairt dó caighdeáin a leagan síos agus faireachán a dhéanamh orthu agus imscrúduithe a dhéanamh nuair is gá. Dréachtóidh an Roinn seo na Cinn de Bhille lena gceadú ón gComh-aireacht chun an tAcht Sláinte 2007 a leasú agus cumhachtaí ÚFCS a leathnú,” dúirt an tAire Varadkar.

“Cabhróidh sé sin le hábhair phoiblí a mhaolú faoi shábháilteacht agus faoi cháilíocht seirbhísí áirithe a chuirtear ar fáil san earnáil phríobháideach nó go neamhspleách ar an tseirbhís sláinte phoiblí, mar shampla, gnáthaimh áirithe mháinliachta cosmaidí.

“Beart loighciúil i dtreo córas ceadúnúcháin iomlán d’ospidéil phoiblí agus phríobháideacha araon a bhaint amach is ea cumhachtaí ÚFCS a leathnú. Mar sin, cuirfear an reachtaíocht nua chun feidhme roimh an mBille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú).  Tá Grúpa Oibre curtha ar bun ag an Roinn seo, agus é de dhualgas air comhairle a chur maidir leis an mBille nua um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú). Cuimsíonn an Grúpa Oibre Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ÚFCS agus soláthraithe eile seirbhísí.

“Chomh maith leis sin, tabharfar ról maoirseachta do ÚFCS ar choistí eitice taighde le haghaidh trialacha cliniciúla lena mbaineann leigheasanna agus feistí liachta.”

Cabhróidh an ról maoirseachta nua sin le hardchaighdeáin cheadú eitice taighde a áirithiú agus déanfaidh sé cearta othar a chur chun cinn agus a chosaint ag an am céanna. Tá fáilte curtha ag an tionscal agus ag cumainn othar roimh an athrú, rud a meastar gur toisc riachtanach é maidir le hÉirinn a dhéanamh níos tarraingtí do thrialacha cliniciúla.

Críoch