Preasráitis

Ráiteas ón Roinn Sláinte maidir leis na socruithe rialachais don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais

Tá sé fíor gur faoi úinéireacht Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann atá an talamh ar a dtógfar an t-ospidéal nua máithreachais. Tá sé fíor freisin go bhfuil Siúracha Reiligiúnacha na Carthanachta ina scairshealbhóir mór i nGrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann.

Mar sin féin, chomhaontaigh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles, agus Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann struchtúr nua rialachais don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais ag deireadh na bliana seo caite. Foráiltear leis an gcomhaontú sin do chuideachta nua darb ainm “An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais i bPáirc an Leamháin CGA (faoi theorainn scaireanna)” a bhunú.

Coinneofar féiniúlacht agus éiteas an Ospidéil Náisiúnta reatha Mháithreachais ar bun.  Ní dhéanfar aon idirdhealú ar fhorais reiligiúnacha agus eitneacha ná ar aon fhorais eile san Ospidéal nua. Beidh neamhspleáchas cliniciúil agus oibríochtúil ag an gcuideachta nua agus seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíochta agus nuabheirthe á soláthar aici. Beidh neamhspleáchas airgeadais agus buiséadach aici freisin.

Áiritheofar an neamhspleáchas sin leis na cumhachtaí forchoimeádta atá leagtha amach sa chomhaontú agus a dhaingneofar leis an scair órga a bheidh i seilbh an Aire Sláinte.  Ní fhéadfar na cumhachtaí forchoimeádta sin a leasú ach amháin le cead d’aon toil i scríbhinn ó Bhord Stiúrthóirí na cuideachta nua agus le cead ón Aire Sláinte.

Cuimseoidh Bord an Ospidéil nua naonúr stiúrthóirí – ainmneoidh Grúpa Ospidéal Naomh Uinseann ceathrar díobh; ainmneoidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais ceathrar díobh, an Máistir san áireamh; agus beidh stiúrthóir amháin ina shaineolaí idirnáisiúnta ar an gcnáimhseachas agus ar an ngínéiceolaíocht. Suífidh beirt Stiúrthóirí de chuid an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais ar Bhord Ghrúpa Ospidéal Naomh Uinseann freisin. Beidh an chéad Chathaoirleach ar an mBord Stiúrthóirí ar dhuine de na Stiúrthóirí arna n-ainmniú ag an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais.

Coinneofar an tsamhail Máistreachta ar bun don ospidéal máithreachais agus gníomhóidh an Máistir sa ról mar Stiúrthóir Cliniciúil ar an gCnáimhseachas agus ar an nGínéiceolaíocht ar fud an champais.