Preasráitis

Ráiteas ón Roinn Sláinte maidir le hiarratais chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)

  • Tá moilleanna suntasacha ann ar leibhéal an NMBI
  • Cuireadh doiciméadúchán neamhiomlán isteach i gcás 70% de na hiarratais atá amuigh faoi láthair
  • Tá líne chabhrach nua á cur ar bun chun cabhrú le daoine iarratais iomlána a dhéanamh

Comhlacht reachtúil neamhspleách atá freagrach as a chuid feidhmeanna a bhainistiú, clárúchán altraí agus cnáimhseach ina measc, is ea Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).

Ba mhian leis an Roinn Sláinte ceartú a dhéanamh ar mhíthuiscint a bhíonn á cur in iúl maidir le hiarratais ar chlárúchán altranais.

Is amhlaidh go bhfuil moilleanna suntasacha ann ar phróiseáil iarratas ag an NMBI. Tháinig na moilleanna sin as an méadú suntasach a bhí ann ar líon na n-iarratas a fuarthas, figiúr a mhéadaigh faoi 122% i mbliana.

Tá doiciméadúchán neamhiomlán ag gabháil le 70% de na hiarratais atá amuigh faoi láthair, áfach, agus ní féidir iad a phróiseáil go dtí go soláthrófar an doiciméadúchán iomlán.

Ar an gcúis sin, tá líne chabhrach nua á cur ar bun chun cabhrú le daoine iarratais a chomhlánú agus chun déileáil le ceisteanna clárúcháin. D’fhormheas an Roinn 16 phost nua a líonfar de réir mar a theastaíonn ón NMBI iad. Tá seacht gcinn de na poist sin líonta cheana féin. Tá suíomh Gréasáin nuashonraithe á fhorbairt chomh maith.

Reáchtáladh seacht gclár oiriúnaithe d’earnáil na dtithe altranais ón mbliain 2014 cheana féin agus tá dhá chlár eile sceidealta le tosú i mbliana d’fhonn cabhrú le haltraí as tíortha thar lear clárú in Éirinn. Cuireadh thart ar 405 áit ar fáil ar na cúrsaí sin go dtí seo. Ar an drochuair, níor bhain earnáil na dtithe altranais leas ach as 312 cheann de na háiteanna sin. Tá áiteanna ar fáil ar an gcéad chúrsa eile go fóill, rud atá le tosú an 28 Meán Fómhair 2015.

Tá roghanna malartacha oiriúnaithe le haghaidh altraí as tíortha thar lear á mbreithniú freisin.

Leanann an Roinn ar aghaidh le cruinnithe rialta a thionól leis an NMBI ar an ábhar d’fhonn a chinntiú go mbíonn dul chun cinn á dhéanamh.

Coinníodh eagraíochtaí amhail Tithe Altranais Éireann ar an eolas le linn an phróisis agus leanfar ar aghaidh le heolas a thabhairt dóibh faoi fhorbairtí ina leith.

CRÍOCH