Preasráitis

Ráiteas ón Roinn Sláinte maidir le CervicalCheck

Tá an Roinn i mbun na taifid a bhaineann le CervicalCheck a scrúdú faoi láthair.  Déanfar iniúchadh iomlán agus cuirfear na doiciméid go léir lena mbaineann ar fáil don Fhiosrúchán Scópála chun eolas a dhéanamh dá bhreithniúcháin.

Chomhroinn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis an Roinn roinnt doiciméad a bhaineann le hiniúchóireacht chliniciúil CervicalCheck, lenar áiríodh na meabhráin a cuireadh ar fáil don Choiste um Chuntais Phoiblí inniu.  Is amhlaidh, áfach, nár sainaithníodh aon ní go dtí seo a athraíonn ár dtuairim bhunúsach gur gnéithe dearfacha de CervicalCheck atá san fhíric go mbíonn iniúchóireacht chliniciúil á déanamh agus go mbíonn socruithe á ndéanamh chun eolas a thabhairt d’othair ina leith sin.

Dá réir sin, níor comhroinneadh na doiciméid sin lasmuigh de Rannóg an Phríomhoifigigh Leighis ná de Rannóg na nOspidéal Géarmhíochaine. Níor tarraingíodh aird aon Aire Sláinte orthu ach oiread.

CRÍOCH