Preasráitis

Ráiteas ón na hAirí ar IMO

Tá an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Sláinte araon tiomanta do dhul i mbun díospóireachta le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO) maidir le réimsí leasa chomhchoitinn.

Ceann de na réimsí sin is ea an ‘Liúntas Maireachtála’ atá á bhreithniú ag an dá pháirtí (an Lucht Bainistíochta agus an IMO) faoi láthair. D’fhéadfadh go dteastódh ón liúntas acmhainní suntasacha státchiste nach bhfuil soláthar déanta dóibh sa soláthar buiséadach don bhliain reatha ná don bhliain seo chugainn. Dá réir sin, bheadh gá ann leis an tsaincheist sin a bhreithniú i gcomhthéacs na díospóireachta leis an Earnáil Phoiblí ar fad.