Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar

Cuireadh in iúl dom ní ba luaithe inniu gur shainaithin Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS) fadhb leis an bhfeiste a úsáideann sí chun leibhéil haemaglóibine a thomhas i ndeontóirí fola ionchasacha. Tugadh dearbhú dom go bhfuil bearta cuí réamhchúraim, sábháilteachta, teagmhasacha agus cumarsáide i bhfeidhm ag an IBTS anois chun dul i ngleic leis an bhfadhb. Bíonn faisnéis á tabhairt dom ar bhonn leanúnach ina leith sin agus leanfaidh mé le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an scéal.