Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir leis an gcás i Rannóga Éigeandála

Tá an t-eolas is deireanaí tugtha inniu (Dé Domhnaigh) ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ar an gcás leanúnach i Rannóga Éigeandála.

“Táimid ag oibriú go dícheallach chun an cás leanúnach maidir le plódú inár Rannóga Éigeandála a bhainistiú. Cuireadh tús le hiarrachtaí anuraidh nuair a tugadh réamh-mhaoiniú le haghaidh Scéim Chothrom na Féinne agus táthar ag leanúint ar aghaidh ag cur bearta nua chun feidhme. Is mian liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann ar fad inár seirbhísí sláinte, inár n-ospidéil agus sa phobal atá ag leanúint ar aghaidh ag cur cúram sábháilte ardchaighdeáin ar fáil i gcúinsí an-dúshlánach. “Ba mhaith liom anois go gcuirfí Plean Gníomhaíochta an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála i gcrích a luaithe is féidir agus go gcuirfí i bhfeidhm é gan mhoill,” arsa an tAire Varadkar.

Tá na bearta seo a leanas i bhfeidhm:

 • I mí Eanáir, maoiníodh 500 leaba chúraim idirthréimhsigh i dtithe altranais príobháideacha agus cuireadh maoiniú ar fáil le haghaidh 250 leaba sa bhreis i mí Feabhra chun scaoileadh amach othar ó ospidéil ghéarmhíochaine a éascú.

 

 • Tá 173 leaba phoiblí ghearrfhanachta á n-oscailt ar fud na tíre ar feadh tréimhse trí mhí mar fhreagairt d’iontrálacha breise a d’fhéadfadh teacht as an víreas fliú reatha. Ina measc tá Cuan Ros i mBaile Átha Cliath, mar a mbeidh na chéad deich leaba ar oscailt an tseachtain seo chugainn; Fionnradharc i mBaile Átha Cliath, Bóthar an Fhearainn Léith i gCorcaigh, Gaillimh agus Béal Átha na Sluaighe. Beidh ceithre leaba tí altranais phríobháidigh is fiche ar fáil i nDroichead Átha ón tseachtain seo chugainn i leith.

 

 • Tá socruithe i bhfeidhm i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun foireann túslíne a earcú sa chás go bhfuil sé aimsithe go bhfuil riachtanas práinneach seirbhíse ann. Tá méadú tagtha ar an líon foirne altranais do sheal an lae agus do sheal na hoíche araon in Ospidéal Beaumont. Chomh maith leis sin, comhaontaíodh 70 post altranais do Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh, comhaontaíodh 22 tiontú altra gníomhaireachta, 66 post altranais agus poist bhreise do chúntóirí cúram sláinte i nDroichead Átha agus comhaontaíodh 39 post sa Nás.

 

 • Tá teidlíochtaí saoire á gcur san áireamh in uainchláir foirne chun leanúnachas cúraim a chinntiú.

 

 • Tá feachtas cumarsáide, lena n-áirítear raidió áitiúil, á chur le chéile ag FSS chun spreagadh a thabhairt do níos mó daoine Aonaid Mhionghortuithe agus Aonaid Ghortuithe Áitiúla a úsáid in ionad Rannóga Éigeandála. Ba cheart go maolódh sé sin an brú ar Rannóga Éigeandála agus go mbeifí ábalta cóireáil a chur ar othair ar bhealach níos tapa.

 

 • Osclófar 65 leaba sa bhreis ar bhonn céimnithe ó mhí Aibreáin i leith in Ospidéal Shliabh Chairmeil agus tá pleananna ann le leapacha athshlánúcháin a oscailt in Ospidéal Contae Lú níos moille an mhí seo. Osclaíodh suas go dtí 300 leaba róshreafa.

 

 • Tugadh Foirne Idirghabhála Pobail isteach sa Nás agus i nDroichead Átha. Tá sé léirithe go bhfuil ag éirí leo cabhrú le daoine iontráil ospidéil a sheachaint nó leas a bhaint as luathscaoileadh amach ach a riachtanais mhíochaine a bhainistiú sa bhaile.

 

 • Áirítear le bearta eile othair ag a bhfuil árachas sláinte príobháideach a atreorú chuig ospidéil phríobháideacha ina bhfuil cearta iontrála ag comhairligh agus othair a aistriú ó ospidéil ghéarmhíochaine chuig ospidéil a bhainistíonn cúram neamhchasta agus iad cobhsaithe ó thaobh míochaine de.

 

 • Iarradh ar ospidéil a chinntiú go ndéantar socruithe le leanúint d’othair a scaoileadh amach ag an deireadh seachtaine.

 

 • Táthar ag leanúint ar aghaidh le hobair le soláthraithe cúraim phríomhúil agus le soláthraithe cúram pobail d’fhonn acmhainní cúram baile a úsáid chun scaoileadh othar ó bhardaí géarmhíochaine a éascú.

 

 • Táthar ag leanúint de theileachomhdhálacha maidir leis an gcás i Rannóga Éigeandála a chur ar siúl seacht lá sa tseachtain.

 

 • Tá ospidéil Leibhéal 2 á n-úsáid nuair is féidir chun an brú ar rannóga éigeandála a mhaolú. D’éirigh leis sin go háirithe i nGrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh agus i nGrúpa Ospidéal Lú-na Mí.

 

 • Táthar ag leanúint de na cásanna roghnacha neamhphráinneacha uile a iarchur chun an díriú ar Rannóga Éigeandála a choinneáil.

Críoch