Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir le Seirbhísí Otharcharranna Bhaile Átha Cliath

Táim go mór ar son sheirbhís otharcharranna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus a foirne, a chuireann seirbhís shármhaith ar fáil do mhuintir Bhaile Átha Cliath i dteannta na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna. Tá an-mheas ag an bpobal orthu as an obair a dhéanann siad. Mar sin féin, thiocfadh leo bheith níos fearr agus tuilleann muintir Bhaile Átha Cliath an tseirbhís is fearr óna seirbhís otharcharranna.

Na comhlachtaí a rialaíonn an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna agus Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, is iad sin, FSS agus na ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath, tháinig siad ar chomhaontú le haghaidh a gcuid oibríochtaí cúloifige a chomhtháthú.  Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear comhairliúchán iomlán le ceardchumainn ar siúl anois thar idirthréimhse sé mhí, faoi mar atá leagtha amach i gComhaontú Bhóthar Haddington, sula dtagann aon bhearta nua in éifeacht. Chuir mé an méid sin in iúl go soiléir do gach páirtí lena mbaineann.

Ní ghlacfaidh mé le ceann ar bith de na hotharcharranna Briogáid Dóiteáin a bheith á nglacadh as seirbhís. Is é fírinne an scéil gur féidir go mbeidh tuilleadh otharcharranna ag teastáil uainn.

An rud atáthar ag beartú anois ná go nglacfaidh an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna ceannas na bhfeidhmeanna cúloifige óna Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Éigeandála nua i dTamhlacht, amhail freagra a thabhairt ar ghlaonna, seachadadh agus rialachas cliniciúil.

Tá sé sin ag tarlú mar gur ardaigh an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) údair imní faoin bhfíric go bhfuil dhá sheirbhís otharcharranna ag Baile Átha Cliath nach bhfuil comhtháite, go háirithe an fhíric go dtagann roinnt othar idir eatarthu uaireanta nuair a chuirtear glaonna ar aghaidh idir an dá sheirbhís. D’aithin an HIQA gur riosca é sin do shábháilteacht othar agus ní féidir neamhiontas a dhéanamh de. Tabharfar tús áite i ngach cinneadh a dhéantar do leas na ndaoine sin a dteastaíonn otharcharr uathu.

CRÍOCH