Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar agus ón Aire Lynch

Bhí cruinniú an-dearfach agus an-úsáideach ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO) inné maidir le saincheisteanna Cleachtaidh Ghinearálta. Thug na hAirí dearbhú arís eile go bhfuil an Rialtas tiomanta do chonradh cuimsitheach nua le haghaidh liachleachtóirí ginearálta a idirbheartú leis an IMO.  Tá sé mar thosaíocht ag na hAirí agus ag an IMO Bainistíocht Galar Ainsealach a chur ar áireamh sa chonradh.

Chomh maith leis sin, dheimhnigh na hAirí go leathnófaí cúram uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta chuig gach leanbh idir 6 bliana d’aois agus 11 bhliain d’aois faoi réir idirbheartaíochta maidir le raon feidhme na seirbhíse a sholáthrófar agus maidir leis na socruithe táillí a bheidh i bhfeidhm. Dheimhnigh siad freisin go gcuirfí an leathnú sin chun feidhme bunaithe ar shocruithe nua go hiomlán agus nach ndéanfaí an conradh reatha a leathnú ná a leasú chun é a chur ar áireamh ann. Tá an méid sin ag teacht leis an Ráiteas Buiséid ó na hAirí an 13 Deireadh Fómhair.

Tá idirbheartaíocht ar chonradh cuimsitheach nua le haghaidh liachleachtóirí ginearálta fós ar siúl idir an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an IMO agus tá rún daingean ag na páirtithe uile teacht ar chomhaontú sásúil.

Críoch