Preasráitis

Ráiteas ón Aire Sláinte

Bhuail Simon Harris, an tAire Sláinte, le Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tráthnóna. Thug sé fógra don Aire faoin gcinneadh atá déanta aige éirí as an ról.

Ghabh an tAire Harris buíochas leis an Uas. O’Brien as a chuid seirbhíse agus tiomantais le blianta fada anuas.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Tony O’Brien as an tseirbhís phoiblí thiomnaithe atá tugtha aige le blianta fada.

Tá a fhios agam go bhfuil sé ag éirí as an ról inniu mar go measann sé gur cheart dó déanamh amhlaidh ar mhaithe le muinín an phobail a athghnóthú i bhfianaise na saincheisteanna a tháinig chun cinn in CervicalCheck.

Tiocfaidh an Chomh-aireacht le chéile an athuair amárach chun plé a dhéanamh ar an ábhar seo agus ar na bearta eile is féidir a chur i bhfeidhm chun aire agus tacaíocht a thabhairt do na mná agus do na teaghlaigh lena mbaineann.”

CRÍOCH