Preasráitis

Ráiteas ón Aire Sláinte maidir le conarthaí comhairligh agus le saincheisteanna ar tarraingíodh aird orthu i gclár RTÉ Investigates aréir

Cháin an tAire Sláinte an teip ar roinnt comhairligh ospidéil a gconradh agus a ngealltanas oibre don chóras ospidéal poiblí a chomhlíonadh, rud ar tharraing RTÉ aird air aréir.

Dúirt an tAire Harris:

“Is é an t-aon rud is féidir liom a rá faoin iompraíocht ar tarraingíodh aird uirthi i gclár RTÉ Investigates aréir ná go bhfuil sí mínáireach, mímhorálta agus míchothrom. Nuair a iompraíonn roinnt comhairleach ar an mbealach sin, tarraingítear míchlú ar an gcóras agus ligtear an-chuid dá gcomhghleacaithe síos, ar daoine iad a chomhlíonann a gcuid dualgas agus níos mó ná sin gach lá agus iad ag tabhairt cúram d’othair agus a oibríonn i bhfad níos mó uaireanta ná a éilítear faoina gconradh go minic. Ní féidir linn cur suas le cúinsí ina n-íoctar daoine as uaireanta nach n-oibríonn siad. Ní chuirfí suas leis dá n-iompródh altraí nó daoine de ghráid eile sa tseirbhís ar an mbealach sin. Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in iúl dom ar maidin go seolfaí imscrúduithe foirmiúla anois mar thoradh ar an gclár aréir.

“Tá sé faoin lucht bainistíochta a chinntiú go bhfuiltear ag forfheidhmiú na gconarthaí sin. D’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chinntiú go gcuirfí bearta níos láidre i bhfeidhm sa bhliain 2018 chun a áirithiú go gcomhlíonfadh comhairligh a n-oibleagáidí conartha. Éileoidh mé dearbhuithe iomlána i leith an ábhair sin.

“Tá an Roinn seo ag obair go dlúth le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar an ábhar sin le roinnt mhaith ama anuas.  Déanta na fírinne, scríobh an Roinn chuig an bhFeidhmeannacht roinnt míonna ó shin chun béim a leagan ar an ngá le comhlíonadh a shaothrú.

“Táim á chur in iúl go soiléir nach mór do chomhairligh a ngealltanas oibre don chóras poiblí a chomhlíonadh.

“Ag féachaint ar an bhfadtéarma dom, bhunaigh mé grúpa neamhspleách a bhfuil an Dr Donal de Buitléir ina chathaoirleach air chun scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an gcleachtadh príobháideach a scaradh ón gcóras ospidéal poiblí. Bhí sé sin ar cheann de na príomh-mholtaí a rinneadh sa tuarascáil Sláintecare.

“Rinne mé suntas do scéalta pearsanta ar leag RTÉ béim orthu aréir agus don méid uafásach a chuirtear isteach ar othair atá ag fanacht le gnáthaimh. Ba mhaith liom a dhearbhú don phobal go bhfuilim tiomanta d’fheabhas a chur ar an rochtain atá ag othair phoiblí ar chúram ospidéil phoiblí.”

CRÍOCH