Preasráitis

Ráiteas ón Aire Simon Harris maidir leis an Dr Kate Granger nach maireann

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, a chomhbhrón ó chroí in iúl inniu d’fhear céile an Dr Kate Granger agus dá daoine muinteartha. Fuair an Dr Granger bás Dé hAoine.  Rinne an Dr Granger difear ollmhór tríd an bhfeachtas #hellomynameis a chuir sí ar bun, feachtas a mbíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag tabhairt spreagadh gníomhach agus tacaíocht ghníomhach dá foireann é a chur i bhfeidhm i seirbhísí cúram sláinte na hÉireann.

Thug an Dr Granger aitheasc ag an ócáid ‘Communicating Health’ a reáchtáil FSS ní ba luaithe i mbliana, áit ar leag sí béim ar an tábhacht a bhaineann leis an bhfeachtas a shaothrú agus le é a bheith á stiúradh ag baill foirne túslíne.  Tá an tionscnamh glactha cheana féin ag Ospidéal Mhuire do Leanaí i gCromghlinn, Ospidéal San Séamas, Ospidéal Ginearálta Loch Garman, Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh agus an tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil. Leanfaidh FSS ar aghaidh leis an bhfeachtas a chur i bhfeidhm ar fud na seirbhíse sláinte ar mhaithe le cúram othar a fheabhsú agus ar mhaithe le hoidhreacht Kate a urramú.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris, “Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tionchar domhain buan a d’imir an Dr Granger orm agus ar fhoireann agus ar othair sheirbhís sláinte na hÉireann. Chuaigh a mórchroí i bhfeidhm ar an oiread sin daoine agus is eol dom go gcuimhneofar uirthi as an gcomhbhá a bhí aici agus as a chineálta a bhí sí. Táim bródúil go mbíonn ár seirbhís sláinte ag cur leis an dea-obair a rinne sí agus go mbíonn an tseirbhís ag cothú cultúr cairdiúil comhbhách maidir le cumarsáid a dhéanamh le hothair.”