Preasráitis

Ráiteas ón Aire Simon Harris

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt an athuair don dianobair atá á déanamh ag baill foirne ar fud na seirbhíse sláinte agus do na dálaí crua ar gá d’othair déileáil leo mar gheall ar an ardbhrú atá ar ár rannóga éigeandála faoi láthair.

“Tháinig mé le chéile le baill foirne shinsearacha sa Roinn Sláinte arís eile inniu agus leanfaidh mé leis an eolas is deireanaí a fháil ó oifigigh shinsearacha i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

“Tá sé ríthábhachtach gur le brath go luath a bheidh tionchar na mbeart eisceachtúil atá á ndéanamh chun plódú a laghdú inár rannóga éigeandála, agus cuirfidh an Príomhfheidhmeannach ar gach Grúpa Ospidéal mé ar an eolas faoin méid sin amárach. Cé go nglacaimid leis nach bhfuil aon réiteach uileghabhálach ann ar an bhfadhb, is gá dúinn a chinntiú gur i bhfeidhm ar fud an chórais ar fad a chuirfear na ceachtanna is féidir a fhoghlaim ó na hospidéil is airde feidhmíocht.

“Maidir le gach beart faoin bPlean Geimhridh atá á gcistiú leis an infheistíocht mhéadaithe ón Rialtas – amhail rochtain mhéadaithe ar chúram baile, ar chúram idirthréimhseach agus ar dhiagnóisic agus méadú ar an acmhainn leapacha in ospidéil ghéarmhíochaine – ba mhaith liom an pobal a chur ar a shuaimhneas go bhfuil na bearta sin á gcur chun feidhme faoi láthair chun an brú breise atá ar ár seirbhís sláinte a mhaolú.

“Chuir mé in iúl go soiléir do FSS inniu go dtacóidh mé leis tabhairt faoi aon bhearta eile a bheidh ag teastáil chun cabhrú leis an líon scaoiltí amach a mhéadú, go háirithe maidir le rochtain ar dhiagnóisic, freastal cliniciúil ar sheanóirí agus tacaí pobail.”

CRÍOCH