Preasráitis

Ráiteas ón Aire McGrath maidir leis an Tuarascáil Eatramhach ón gCoimisiún Imscrúdúcháin (Nithe ábhartha a bhaineann le seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara)

Chuir Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte inniu roimh fhoilsiú na Tuarascála Eatramhaí ón gCoimisiún Imscrúdúcháin (Nithe ábhartha a bhaineann le seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara). Bunaíodh an Coimisiún an 21 Márta 2017.

Tá téarmaí tagartha an Choimisiúin ar fáil lena léamh ag http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2017/03/Commission-of-Investigation-Terms-of-Reference-FINAL.pdf

Ceanglaítear le Cuid 11 a) (i) de na téarmaí tagartha go gcríochnóidh an Coimisiún tuarascáil eatramhach ar an gcéad chéim tráth nach déanaí ná 6 mhí ón dáta a thosóidh sé ag obair ar an gcéim sin. Is é atá sa tuarascáil eatramhach seo ná tuarascáil chuig an Aire Sláinte maidir leis an dul chun cinn foriomlán atá déanta ar obair an Choimisiúin go dtí seo.

Fuair an Roinn Sláinte an tuarascáil eatramhach Dé Máirt an 14 Samhain 2017.

Dúirt an tAire McGrath, “Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Marjorie Farrelly SC agus lena foireann as an Tuarascáil Eatramhach seo a chur isteach, rud atá á scrúdú agam faoi láthair. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair chrua a cuireadh isteach san imscrúdú go dtí seo.

“Ba mhaith liom m’fhocal a thabhairt do Choimisiún Farrelly go leanfaidh mé le tacaíocht a thabhairt dó de réir mar a oibríonn sé ar an ní an-íogair seo. Tá sé ar intinn agam an tuarascáil a fhoilsiú a luaithe is féidir”, a dúirt an tAire mar fhocal scoir.

CRÍOCH