Preasráitis

Ráiteas ón Aire Kathleen Lynch TD ar an Tuarascáil ó HIQA ar Ospidéal Pobail Naomh Pádraig

“Is ríthábhachtach atá an ról a imríonn rialálaithe maidir le fadhbanna a shainaithint inár seirbhísí cúraim shóisialta.  Sa chás seo, tharraing HIQA aird ar na cleachtais dho-ghlactha a bhí i réim in Ospidéal Pobail Naomh Pádraig.  Ghlac Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis sin agus tá bearta á ndéanamh aici láithreach chun an scéal a réiteach”, dúirt an tAire.

Tá sé do-ghlactha nach rabhthas ag freastal ar rud chomh bunúsach le rochtain ar cheathanna agus is gá d’Ospidéal Naomh Pádraig é sin a réiteach láithreach do gach cónaitheoir trína bplean cúraim aonair. Táim ag súil go gcuirfear plean gníomhaíochta i bhfeidhm agus go ndéanfar gníomh ina leith gan mhoill.

Teaghlaigh ar fud na tíre a bhfuil gaol dá gcuid faoi chúram, tá dearbhú ag teastáil uathu go mbíonn an cúram a thuilleann siad agus a theastaíonn uathu á dtabhairt dá muintir.  Tá ról luachmhar ag HIQA maidir leis an dearbhú sin a thabhairt dóibh agus tá ról tábhachtach ag FSS maidir leis an gcúram sin a sholáthar.  Agus sinn ag obair le chéile mar chomhpháirtithe, tá muinín agam go mbeimid in ann feabhas a chur ar an gcúram a bhíonn á chur ar fáil do dhaoine scothaosta”, dúirt sí ar deireadh.

CRÍOCH