Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris: Cannabas a Úsáid chun Críocha Leighis

Ba mhaith liom a rá gur chuir mé an t-eolas is deireanaí ar fáil do Vera Twomey Uas. anocht. Tagann sé sin sna sála ar an gcruinniú is déanaí a bhí againn le chéile Déardaoin an 23 Feabhra agus ar ríomhphost a sheol mé Dé Máirt an 28 Feabhra inar chuir mé in iúl di gur inis Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dom go rachadh a dochtúir comhairleach i dteagmháil léi chun comhairliúchán eile a eagrú le haghaidh Ava, iníon léi.  Chomh maith leis sin, thug mé eolas di faoi ráiteas a thug an Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine na Roinne, inar chuir sé in iúl dom nach mór deonú aon cheadúnais a bheith ag brath ar fhormheas a fháil ó dhochtúir comhairleach atá eolach ar chúram an duine aonair a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh thar a cheann nó thar a ceann agus atá freagrach as cúram an duine sin.  Feic: http://health.gov.ie/ga/press-release/an-chomhairle-a-cuireadh-ar-an-aire-slainte-maidir-le-husaid-cannabais-chun-criocha-leighis/

Is maith a thuigim an bóthar fada doiligh atá á leanúint ag Vera agus a teaghlach chun an Dáil a bhaint amach amárach. Luaigh mé go bhfuilim toilteanach bualadh le Vera agus le Paul, a fear céile, amárach an athuair más mian leo déanamh amhlaidh. Luaigh mé go hionraic, áfach, nach bhfuil de chumhacht agam cannabas míochaine a chur ar fáil amárach.  Táim den tuairim gurb é an cur chuige ba cheart a ghlacadh ná go dtabharfaí aghaidh ar an ábhar seo leis na gairmithe leighis atá bainteach leis an gcúram a thugtar do Ava.  Táim tiomanta go hiomlán fós do chlár rochtana ar chóireálacha bunaithe ar channabas a chur ar bun in Éirinn. Chuige sin, fáiltím roimh aontú an Choiste Oireachtais um Shláinte le hiarraidh uaim breithniú luath a dhéanamh ar an tuarascáil a d’fhoilsigh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte le déanaí. Beidh an breithniú ar siúl amárach agus labhróidh oifigigh ón Roinn agus ón Údarás leis an gCoiste lena linn.