Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris mar fhreagairt do ghníomhartha Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann

Tá áthas ar an Aire go bhfuil Comhairle Feidhmiúcháin Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) tar éis an tiomantas atá aici do Chomhaontú Bhóthar Lansdún a dheimhniú. Mar chuid den rannpháirtíocht leis an earnáil phoiblí ar fad, tugann an tAire faoi deara gur tháinig an tAire Paschal Donohoe le Comhdháil na gCeardchumann (ICTU) aréir agus go leanfar ar aghaidh le teagmháil ar leibhéal oifigiúil agus Aireachta araon thar an tréimhse atá romhainn.

Dúirt an tAire: “Táim ag tnúth le teacht le chéile leis an gCumann an tseachtain seo chugainn mar chuid de mo rannpháirtíocht leanúnach leis i dtaobh saincheisteanna tábhachtacha a bhaineann leis an tseirbhís sláinte.  Chuir sé áthas orm le déanaí an creidmheas incriminteach a thabhairt ar ais do níos mó ná 4,000 altra a bhain céim amach idir na blianta 2011 agus 2015, rud a chuir níos mó ná €1,000 lena dtuarastal. Faigheann altraí íocaíocht bhreise as dualgais áirithe a ghlacadh ó na dochtúirí anois freisin.

“Is eol dom go maith, áfach, na dúshláin atá ann maidir le haltraí foirne agus altraí a bhfuil sainscileanna acu i réimsí sonracha a earcú.  Bímid san iomaíocht le gach tír eile san Iarthar chun altraí a mhealladh agus a choinneáil i réimsí sonracha.  Leanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar aghaidh le scéimeanna agus cláir a chur chun feidhme chun altraí a mhealladh ar ais go hÉirinn agus tá sé mar aidhm agam na cláir sin a bhrú chun cinn agus dea-thorthaí a bhaint amach ina leith”, a dúirt an tAire.

Tháinig méadú de bheagnach 1,200 altra ar an líon altraí atá fostaithe sa tseirbhís sláinte poiblí (34,336 dhuine go 35,534 dhuine) ó mhí Mheán Fómhair 2014 go mí Mheán Fómhair 2016. Tháinig an méadú sin sna sála ar an laghdú 4,600 altra idir na blianta 2007 agus 2014. Is é an buiséad iomlán don tseirbhís sláinte sa bhliain 2017 ná €14.6 billiún. Tá sé sin ar an mbuiséad is mó a leithdháileadh ar an tseirbhís sláinte riamh agus cumasóidh sé dúinn 1,000 altra eile a earcú trí altraí gníomhaireachta a cheapadh chuig poist bhuana agus trí bhaill foirne bhreise túslíne a earcú chun freastal ar riachtanais seirbhíse.

“Creidim go diongbháilte go gcabhróidh an athinfheistíocht shuntasach sin inár seirbhís cúram sláinte le feabhas a chur ar an tseirbhís a sholáthraítear d’othair agus do bhaill foirne túslíne araon.  Is gá dúinn oibriú le chéile chun an feabhas sin a bhaint amach”, a dúirt an tAire mar fhocal scoir.

Luaigh an tAire freisin go bhfuil siad sin ar na bearta dearfacha is déanaí a tugadh isteach sa bhliain seo a chuaigh thart mar chuid de Chomhaontú Bhóthar Lansdún ar mhaithe le hearcú agus coinneáil altraí a neartú. I measc na mbeart eile, tá an chéad chéim d’athchóiriú pá faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún agus conarthaí buana a bhronnadh ar gach altra le céim.

CRÍOCH